Віруси

Віруси куру і хвороби Крейтцфельда – Якоба

Збудники являють собою вірусоподібні агенти, що відрізняються від звичайних нірусов людини і тварин рядом ознак. Вони не здатні індукувати утворення антитіл або клітинний імунну відповідь, що надзвичайно ускладнює їх вивчення. Ці агенти неможливо виявити при електронно- мікроскопічному дослідженні, хоча їх розміри, за даними ультрафільтрації через фільтри з відомою величиною пір, досить великі. Вони високостійкі до інактивує дії високих температур, УФ-променів,…

Детальніше

Віруси вісна і меді

Віруси вісна і меді є близькородинними агентами, що викликають дві гістопатологічні та клінічні форми однієї й тієї ж повільної вірусної інфекції овець. Вони включені в сем. Retroviridae підродина Lentiveridae зважаючи на наявність зворотної транскриптази. Загальна характеристика. Віруси вісна і меді за своєю структурою близькі до онкорнавіруси типу С. Вони мають розміри 70-100 нм, фрагментовану РНК і складаються з рибонуклеопротеидов, покритого…

Детальніше

Віруси прогресуючої багатоджерельної лейкоенцефалопатії (ПМЛ)

Віруси цієї групи були виділені в 1970-1972 рр.. До них відносяться три вірусу: 1С , SV40 – ПМЛ і ВК. Загальна характеристика. Віруси ПМЛ входять в сімейство паповавирусов, оскільки вони подібні за багатьма ознаками з вірусом SV40, але можуть бути диференційовані від нього за антигенними властивостями і електрофоретичної рухливості ДНК. Віруси 1С, SV40 – ПМЛ були виділені з біопсійного матеріалу…

Детальніше

Онкорнавіруси

Онкорнавіруси виділені в підродина Oncornaviridae, яке відноситься до сем. Retroviridae підставі наявності у складі їх віріонів зворотної транскриптази. Онкорнавіруси широко поширені в природі. Вони є ендогенними паразитами, визирающімі утворення пухлин у своїх природних господарів. Одні онкорнавіруси здатні репродукуватися тільки в клітинах свого господаря, інші – в гетерологичних клітинах, треті – як в першому, так і в других. За своїми морфологічними,…

Детальніше

Сімейство Papoviridae (паповавірусов)

Назва дана по поєднанню перших складів найменування трьох онкогенних вірусів: вірусу папіломи людей, кроликів, собак і корів – па, вірусу поліоми мишей – по і вакуолізуються вірусу мавп (SV40) – ва. Крім того, до цього сімейства віднесені ідентифіковані в кінці 70 -х років 3 вірусу, близькі за своїми антигенними властивостями до мавп’ячій вірусу SV40. Два з них – віруси SV40…

Детальніше

Віруси гепатиту

Епідемічний, або вірусний, гепатит викликається принаймні двома вірусами. Один з них – HAV (за першими літерами слів hepatit A virus), або вірус А, є збудником інфекційного гепатиту, що передається фекально -оральним шляхом. Інший вірус – HBV (hepatit У virus), або вірус В, викликає сироватковий гепатит, що передається переважно при переливанні крові та ін’єкціях різних препаратів. Довгі роки віруси гепатиту не…

Детальніше

Вірус натуральної віспи

До роду ортопоксвірусов відносяться віруси віспи та вакцини (коров’ячої віспи), вірус віспи мавп, який може викликати захворювання і у людей, що нагадує натуральну віспу; вірус Яба, здатний індукувати доброякісні пухлини у мавп і людини. Інтерес до вірусу віспи мавп значно посилився в останні кілька років у зв’язку з повною ліквідацією віспи людини і описом ряду випадків зараження людей мавпячим вірусом….

Детальніше

Вірус герпесу Епштейн – Барра

У людей викликає інфекційний мононуклеоз, а також асоціює з лімфомою Беркітта і карциномою носоглотки. Загальна характеристика. Вірус має типовим для герпесвирусов властивостями. Відрізняється від інших представників сімейства своєї антигенної структурою. Містить кілька антигенів:1)комплементсвязивающіе;2)поверхневий, пов’язаний з зовнішньою оболонкою;3)капсидний та ін. При зараженні вірусом герпесу Епштейн – Барра В-лімфоцитів людини вони при – знаходять здатність до безконтрольного розмноження, тобто трансформуються в пухлинні…

Детальніше

Вірус цитомегалії людини

Загальна характеристика. Типовий герпесвірус, що характеризується більш повільним репродуктивним циклом порівняно з вірусом простого герпесу. Культивується тільки в фібробластах людини, викликаючи цйтопатіческіе зміни в культурі клітин. Патогенез та імунітет. Вірус вражає новонароджених , які інфікуються під час внутрішньоутробного розвитку. Поки не з’ясовані шляхи зараження дітей більш старшого віку і дорослих. Для цитомегалии характерне утворення вогнищ цитомегалічний клітин в слинних залозах…

Детальніше

Вірус вітряної віспи та оперізувального лишаю

Вірус вітряної віспи ідентичний іншим вірусам даного сімейства. Він репродукується в культурах клітин людського ембріона з утворенням внутрішньоядерних включень. Патогенез та імунітет. Вірус викликає дві різні нозологічні форми захворювання. Вхідними воротами інфекції при вітряної віспи є слизова оболонка верхніх дихальних шляхів. Далі вірус потрапляє в кров, викликаючи вірусемію, потім проникає в епітеліальні клітини шкіри, в яких утворюються еозинофільні тільця –…

Детальніше

123