Вірус грипу

Нейрамінідазa в білку вірусу грипу

Поліпептид нейрамінідази (NA) є гликопротеідом, субодиниці якого мають відносну молекулярну масу в межах від 5000 до 65000. Величина відносної молекулярної м’асси NA залежить як від штаму вірусу, так і від умов виділення, прийнятих в різних лабораторіях (Haslam et al., 1970b; Webster, 1970; Skehel, Schild, 1971; Gregoriades, 1972; Lazdins et al., 1972). Було виявлено два різних види поліпептидів NA при її…

Детальніше

Гемаглютинін в білку вірусу грипу

Найбільший гликопротеід – гемаглютинін, що позначається символом НА, з відносною молекулярною масою 75 000-80 000, є білком, що здійснює адсорбцію віріонів на клітинних рецепторах. Він синтезується як окремий первинний продукт одного гена, але за певних умов може протеолітичних розщеплюватися з утворенням двох поліпептидів: HAi і НА2 – з відносною молекулярною масою близько 50 000 і 28 000 відповідно (Lazarowitz et…

Детальніше

Поліпептиди в білку вірусу грипу

Функції і точна локалізація в віріоні найбільших білків з відносною молекулярною масою 81000-94 000, що позначаються як Pi і Р2, до теперішнього часу не встановлені. Відомо, однак, що ці білки є внутрішніми компонентами віріона; вони, по всій ймовірності, асоційовані з нуклеокапсидом і можуть здійснювати РНК-транскріптазная активність віріона (Compans et al., 1970a; Schulze, 1970; Skehel, 1971; Klenk et al., 1972a; Bishop…

Детальніше

Число і функції поліпептидів в білку вірусу грипу

Різні поліпептиди, які виявляються в вірвонах грипу, будуть описані тут коротко у зв’язку з тим, що їх морфологія і взаємозв’язок у віріоні обговорюватимуться в розділі III цієї глави. Крім того, властивості деяких з цих білків, зокрема гематглютініна і нейрамінідази, будуть детально обговорені у наступних розділах книги синтез, хімічні, біологічні та імунологічні властивості. Хоча віріон грипу і формується шляхом отлочковування від…

Детальніше

Рибонуклеїнова кислота вірусу грипу

Зміст РНК у вирионах грипу одно 0,8-1,1% (Ada, Perry, 1954; Frisch-Niggemeyer, Hoyle, 1956; Frommhagen et al., 1959). Оскільки в цих дослідженнях не була точно встановлена ступінь чистоти використаних вірусних препаратів, наведена вище величина залишає грунт для деяких СО думок Так, за даними Frisch-Niggemeyer і Hoyle (1956), вміст РНК в ізольованому нуклеопротеїд вірусу грипу одно 5,3% , в той час як,…

Детальніше

Загальний хімічний склад і відносна молекулярна маса вірусу грипу

Хімічний склад віріонів грипу не може бути приведений абсолютно точно тому, що вірусна популяція Гете-Роген, а також тому, що склад вірусної частки в деякій мірі (для ліпідів і вуглеводів) визначається клітиною-господарем. Проте приблизний хімічний склад був визначений: 0,8-1,1% РНК, 70-75% білка, 20-24% ліпідів і 5-8% вуглеводів (Ada, Perry, 1954; Frommhagen et al., 1959; Blough et al., 1967). Вірусна популяція зазвичай…

Детальніше

Антигенна мінливість вірусу грипу та її відмінність від антигенної мінливості інших інфекційних агентів

Для великого числа організмів антигенні властивості їх білкових або вуглеводних компонентів настільки стабільні, що можуть служити таксономічні ознаками. Основні антигенні варіанти вірусів можуть бути відібрані для лабораторного вивчення та ідентифіковані за допомогою таких тонких методів антигенного аналізу, як кінетична нейтралізація або зменшення розміру бляшок у присутності антисироватки (Wecker, 1960). Такі основні зміни всередині типу (наприклад, поліовіруси) недостатні, щоб викликати помітну…

Детальніше

Структурний і функціональний спорідненість вірусів грипу з іншими РНК-вмістними вірусами

Відповіді на загадки антигенної мінливості і широкого розповсюдження деяких штамів вірусу грипу, безсумнівно, повинні бути укладені в особливостях структури та функціонування віріонів. Іншими словами, незвичайне біологічну поведінку вірусу може бути скоррелировано з особливостями його хімічного складу і структури. Якщо віруси грипу порівняти з іншими РНК-містять вірусами тварин, стане ясно, що вони дуже схожі з парамиксовирусами і зовсім відмінні від тогавірусів…

Детальніше

Порівняння вірусів грипу А, В і С-схожість і відмінність

Незабаром після виділення вірусу грипу А при захворюванні людини стало ясно, що не всі випадки грипу пов’язані саме з цим вірусом. У 1940 р. Francis (1940) і Magill (1940) незалежно один від одного виділили у людини, хворого на грип, вірус, в антигенному відношенні відмінний від вірусу грипу А. Цей вірус, схожий з вірусом грипу А але спектру господарів і за…

Детальніше

Таксономія вірусів грипу

Віруси грипу є відносно великими за розмірами оболонковими вірусами, що містять в якості генома РНК в розщепленої або фрагментованою формі. Молекули однонитчатим РНК мають неінформаційних полярність – «негативний» геном в термінології Baltimore (1971) і в зв’язку з цим у складі віріона містять РНК-залежну РНК-транскриптазу. Транскрипти фрагментів РНК кодують (ймовірно, як моноцістронние інформаційні РНК) синтез вірусних структурних білків і, мабуть, одного…

Детальніше