Про Назоферон®

Про НАЗОФЕРОН®

НАЗОФЕРОН® – це препарат на основі інтерферону рекомбінантного альфа-2b, який застосовується для профілактики і лікування грипу та ГРВІ у дітей з 1го місяця від народження і дорослих. Основний компонент Назоферон® – Інтерферон. У структурі загальної захворюваності населення в багатьох країнах світу провідне місце займають гострі респіраторні захворювання (ГРЗ). ГРЗ – це група гострих інфекційних захворювань, що викликаються великою кількістю інфекційних…

Детальніше

Різноманітність вірусів ГРВІ

Грип та інші гострі респіраторно вірусні інфекції (ГРВІ) як і раніше займають провідне місце в структурі дитячої інфекційної патології (60-70%). У природі циркулює понад 200 вірусів, які можуть бути причиною виникнення ГРВІ. Найбільш значущими збудниками респіраторних вірусних інфекцій є ортоміксовіруси (грип), параміксовіруси (парагрип), пікорнавіруси (риновірусна інфекція), аденовіруси, коронавіруси . Приблизно в 25-30% випадків, а іноді й частіше, має місце одночасна…

Детальніше

Парагрип

Збудник парагрипу. Захворювання викликається вірусами парагрипу (ПГ), що відносяться до сімейства параміксовірус, який об’єднує віруси парагрипу людини 1-5-го типів, вірус Сендай і вірус хвороби Ньюкасла. Найбільш поширені і вивчені в якості причини ГРВІ у людини віруси парагрипу 1-го, 2-го і 3-го типів. Віруси мають три поверхневих білка, в тому числі гемаглютинін і нейрамінідазу, вони володіють гемаглютинуючими і гемолітичними властивостями, реплікуються…

Детальніше

Респіраторно-синцитіальна інфекція

Збудник респіраторно-синцитіальних інфекцій – респіраторно-синцитіальних вірус (РС) – відноситься до сімейства параміксовірус. На відміну від інших представників цього сімейства, у РС-вірусу дуже маленький розмір нуклеокапсида (у 10 разів менше, ніж у інших), і він не має поверхневих антигенів – гемаглютиніну і нейрамінідази. Вірус має стабільний антигенний склад, і всі відомі варіанти РС-вірусу людини відносяться до одного серотипу, хоча є відомості…

Детальніше

Аденовірусна інфекція

Збудник аденовірусної інфекції. Інфекція викликається такими вірусами, які містять ДНК, і належать до сімейства аденовірусів. Аденовіруси людини представлені 49 серотипами, які розріняються за антигенними, біофізичним, гемагглютинуючими та іншими властивостям. Віруси мають загальний розчинний антиген і діляться на 7 підгруп (А, В, С, Б, Е, Р, С). Представники підгруп істотно відрізняються між собою за рядом молекулярно-біологічних властивостей і за патогенностю для…

Детальніше

Риновірусна інфекція

Збудники риновірусної інфекції відносяться до сімейства Пікорнавіров. Існує 113 серотипів риновірусів людини. Вони є основною причиною захворювань верхніх дихальних шляхів типу профузного нежитю, але можливо, особливо у дітей раннього віку, розвиток і більш важких уражень. Приблизно в 30 – 45% випадків реєструють одночасну участь двох серотипів вірусу, в 10-15% – трьох, а іноді навіть чотирьох серотипів збудника. Нерідко риновіруси є…

Детальніше

Коронавірусна інфекція

Збудники коронавірусної інфекції відносяться до сімейства Коронавіруси, що включає в себе кілька коронавірусів птахів, тварин і людини. За антигенною структурою поділяються на три групи, кожна з яких складається з декількох представників. Основні збудники, що викликають ураження респіраторного тракту у людини – штами 229Е і ОС-43. Найчастіше вони викликають спорадичні випадки захворювання, але можуть бути причиною і спалахів у дитячих колективах,…

Детальніше

Для кого призначений Назоферон

Назоферон ® — противірусний, антимікробний, протизапальний, імуномодулюючий, антипроліферативний засіб. Біологічна дія інтерферону характеризується наступними ефектами: противірусний — пригнічує реплікацію вірусів (аденовірусів, вірусів грипу та ін.) за рахунок інгібуючої дії на процеси транскрипції і трансляції; антипроліферативний — пригнічує розмноження клітин (більшості ДНК- та РНК-вміщуючих вірусів). Інтерферон ініціює синтез специфічного ферменту — протеїнкінази, яка перешкоджає трансляції завдяки фосфорилюванню одного з ініціюючих факторів…

Детальніше

Лікування грипу та інших ГРВІ

Лікування грипу та інших ГРВІ здійснюється переважно на дому, в амбулаторних умовах. Госпіталізації підлягають: діти з середньотяжким формами і несприятливим преморбідним фоном, хворі з ускладненим перебігом захворювання, всі діти з важкими формами грипу, за епідеміологічними показниками (із закритих дитячих колективів, з соціально-неблагополучних сімей, в пер ¬ шу чергу, діти раннього віку). Основні групи препаратів, що застосовуються для лікування грипу 1….

Детальніше