Про Назоферон®

Збірка віріонів грипу

Збірка віріонів грипу здійснюється під час їх отпочковиванія від плазмової мембрани. У зв’язку з цим тут ми лише коротко підсумовуємо дані про збірку віріонів грипу, наявні в даний час. РНП вірусу грипу синтезується в цитоплазмі і розташовується під тими областями клітинної мембрани, які містять вірусні поверхневі білки. Потім вирион формується за рахунок процесів отпочковиванія та відділення від плазмової мембрани. Під…

Детальніше

Нуклеокапсид вірусу грипу

Внутрішня структура віріонів грипу при негативному контрастуванні препаратів проявляється досить рідко, тому основна інформація про структуру внутрішнього рібонуклеоіротеіда (РНП) була отримана гару вивченні ізольованих РНП і вірусних частинок за допомогою ультратонких зрізів. Існує загальна думка, що РНП представлений в віріоні у вигляді окремих фрагментів, кожен з яких складається з однієї молекули РНК, великого числа однакових молекул поліпептада NP і, ймовірно,…

Детальніше

Мембранний білок вірусу грипу

Як вже було зазначено, при вивченні за допомогою електронного мікроскопа забарвлених ультратонких зрізів віріонів грипу на внутрішній поверхні вірусної оболонки спостерігається додатковий шар з високою електронною щільністю. Цей шар не виявляється в нормальних читошлазматичний мембранах (Apostolov, Flewett, 1969; Kendal et al., 1969; Compans, Dimmock, 1969; Bachi et al., 1969; Apostolov et al., 1970). В даний час існує декілька незалежних груп…

Детальніше

Подвійний ліпідний шар вірусу грипу

У зв’язку з тим, що віріони грипу утворюються в процесі відбруньковування від плазмових мембран, причому вірусні частки отримують свої ліпіди саме від цих клітинних органел, цілком імовірно, що організація ліпідів у вірусній оболонці дзеркально відображає організацію ліпідного шару плазмових мембран клітини. Наявні в даний час дані вказують на те, що вірусні ліпіди організовані в структуру, що представляє собою подвійний ліпідний…

Детальніше

Поверхневі «шипи» вірусу грипу

1. Гемаглютинін Як вже було зазначено, поверхневий «шип» гемаглютиніну формується з субодиниць гликопротеїда з молекулярною масою приблизно 75 000-80 000. Гликопротеїдом може перебувати або у вигляді однієї поліпептидного ланцюга II А, або у вигляді комплексу продуктів її протеолітичного розщеплення – HAi і НА2, які продовжують утримуватися поруч один з одним за рахунок наявності між ними дисульфідом містків. У дослідженнях з…

Детальніше

Морфологія і взаємозв’язок компонентів в вирионе А вірусу грипу. Розмір і форма.

Ранні дослідження вірусу грипу за допомогою методів ультрафільтрації та електронної мікроскопії показали, що ліріони грипу мають форму, близьку до сферичної, з середнім діаметром 80-120 нм (Elford et al., 1936; Taylor et al., 1943). За допомогою негативного контрастування віріонів грипу було виявлено, що поверхня вірусних частинок покрита близько розташованими один до одного виступами, ворсинками довжиною 10-12 см і що нуклеокапсид, укладений…

Детальніше

Вуглеводи вірусу грипу

Крім рибози, що входить до складу вірусної РНК, приблизно 5-8% маси віріона грипу становлять вуглеводи (Frommhagen et al., 1959). Велика частина, якщо не всі вуглеводи віріона, ковалентно приєднана до молекул глікопротеїдів або гликолипідів. У віріоні грипу присутні галактоза, манноза, глюкозамін і фукоза, а склад Сахаров еквівалентний складу вуглеводного компонента мукопротеїдів клітини-хазяїна (Ada, Gottschalk, 1956). Ізольований HAi-гликопротеид гемаглютиніну вірусу грипу штаму…

Детальніше

Ліпіди вірусу грипу

Ліпіди, що містяться в віріоні грипу, локалізовані в вірусної мембрані і, як буде описано далі, існують у вигляді подвійного ліпідного шару. З 20-24% маси віріона, що припадають на ліпіди, основну частину складають фоефоліпіди (ГО-13%) і холестерин (6-8%), а також малий за кількістю, але, ймовірно, важливий компонент – гліколіпіди (1 -2%) (Frommhagen et al., 1959; Kates et al., 1961; Blough, Merilie,…

Детальніше

Віруси грипу В і С

Дослідження хімічного складу і структури віріонів, а також містяться в них білків було виконано в основному на штамах вірусів грипу А. У деяких роботах, проте, як об’єкта вивчення використовували штам Lee вірусу грипу В. В основному була показана ідентичність хімічного складу і структури вірусів грипу А і В (Haslam et al., 1970b; Lazdins et al., 1972; Laver, Baker, 1972; Oxford,…

Детальніше

Кількість поліпептидів в вирионі вірусу грипу

У зв’язку з тим що віріони грипу гетерогенних за своїми розмірами, а також у зв’язку зі штаммовие варіабельністю дуже важко точно визначити число молекул різних поліпептидів, що входять до складу окремої вірусної частинки. Крім того, число молекул поліпептиду НА, а також продуктів їх розщіплення – поліпептидів HAi і голий – може істотно залежати від ступеня розщеплення НА, яка, як було…

Детальніше