Імунітет

Фактори неспецифічного захисту організму

Механічні чинники. Шкіра та слизові оболонки механічно перешкоджають проникненню мікроорганізмів та інших антигенів в організм. Останні все ж можуть потрапляти в організм при захворюваннях і ушкодженнях шкіри (травми, опіки, запальні захворювання, укуси комах, тварин і т. д.), а в деяких випадках і через нормальну шкіру і слизову оболонку, проникаючи між клітинами або через клітини епітелію (наприклад, віруси). Механічний захист здійснює…

Детальніше

Реакції та механізми імунітету

Захисні функції, тобто підтримання гомеостазу при антигенних впливах, імунна система здійснює за допомогою комплексу складних взаємопов’язаних реакцій, що носять як специфічний, тобто властивий тільки імунній системі, так і неспецифічний (загальнофізіологічний) характер. Тому всі форми імунного реагування та фактори захисти організму поділяють на специфічні і неспецифічні. До неспецифічним факторів резистентності відносять такі: механічні (шкіра і слизові оболонки); фізико-хімічні (ферменти, реакція серед…

Детальніше

Види імунітету

Розрізняють декілька основних видів імунітету. Спадковий імунітет (вроджений, видовий) обумовлений виробленою в процесі філогенезу генетично закріпленої несприйнятністю виду до даного антигену або мікроорганізму; він пов’язаний з біологічними особливостями макро- і мікроорганізму і характером їх взаємодії. Видовий імунітет неспецифічний і може бути абсолютним (наприклад, несприйнятливість тварин до збудника ВІЛ-інфекції людини, до вірусів бактерій) і відносний (наприклад, поява чутливості до правцевого токсину…

Детальніше

Імунітет

Під імунітетом в біології та медицині розуміють комплекс реакцій організму, спрямованих на збереження його структурної та функціональної цілісності при впливі на організм генетично чужорідних речовин, що як поступають ззовні, так і утворюються всередині організму. Для підтримки та збереження сталості внутрішнього середовища організму, так званого гомеостазу, у хребетних сформувалася спеціальна імунна система, що складається з лімфоїдної тканини. До генетично чужорідних речовин…

Детальніше

12