Дітям

Черевний тиф

Черевний тиф (typhus abdominalis) гостра кишкова інфекційна хвороба, що спричинюється черевнотифозною паличкою. Характеризується переважним ураженням лімфатичних утворів тонкої кишки і бактеріємією, супроводжується вираженою інтоксикацією, гарячкою, збільшенням печінки і селезінки, розеольозною висипкою. Причини виникнення захворювання. Збудник Salmonella typhi грамнегативна рухома паличка. Має соматичний (О), джгутиковий (Н) і поверхневий (Vi) антигени. При руйнуванні мікроба вивільнюється ендотоксин. Черевнотифозні палички добре ростуть на штучних…

Детальніше

Партифи А і В

Паратифи А та В (paratyphus A et B) гострі кишкові інфекційні хвороби, що спричинюються відповідними сальмонелами, за перебігом нагадують черевний тиф. Причини виникнення захворювання. Збудник паратифу А Salmonella paratyphi А, паратифу В Salmonella paratyphi В. Морфологічні ознаки їх такі ж, як і сальмонели черевного тифу; як і черевнотифозна бактерія, вони мають О- і Н-антигени, але не мають Vi-антигену. Відрізняються ці…

Детальніше

Малярія

Малярія (malaria) гостра протозойна хвороба людини, що спричинюється малярійними плазмодіями і характеризується періодичними нападами гарячки, збільшенням печінки та селезінки і розвитком анемії. Причини виникнення захворювання. Хворобу спричинюють 4 види малярійного плазмодія: Plasmodium vivax збудник триденної малярії, P. malariae чотириденної, P. ovale збудник малярії овале (особливого різновиду триденної малярії), P. falciparum збудник тропічної малярії. Паразит проходить складний життєвий цикл зі зміною…

Детальніше

ВІЛ-інфекція. СНІД

ВІЛ-інфекція на сьогодні невиліковна інфекційна хвороба людини, що швидко поширюється по Земній кулі. Спричиню ється вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), який передається статевим і парентеральним шляхами, а також від інфікованої матері дитині. Уражуючи клітинний імунітет, ВІЛ зумовлює появу синдрому набутого імунодефіциту (СНІД, AIDS), який супроводжується збільшенням лімфатичних вузлів, тяжкою інтоксикацією організму, нашаруванням інфекційних і онкологічних захворювань й закінчується смертю. Причини виникнення…

Детальніше

Сибірка

Сибірка (аnthrax) гостра зоонозна хвороба, що спричинюється сибірковою паличкою і перебігає з інтоксикацією, серозно- геморагічним запаленням шкіри та лімфатичних вузлів, рідше у генералізованій формі. Причини виникнення захворювання. Збудником є Bacillus anthracis. Це нерухома, крупна грампозитивна паличка з ніби обрубаними кінцями, здатна утворювати капсулу і спори. Вегетативні форми продукують сильний екзотоксин. Вони чутливі до дії дезінфекційних засобів, при кипятінні гинуть через…

Детальніше

Чума

Чума (pestis) – особливо небезпечна інфекційна хвороба, що спричинюється чумною паличкою. Проявляється гарячкою, тяжкою інтоксикацією, серозно-геморагічним запаленням лімфатичних вузлів, легень та інших органів, сепсисом. Причини виникнення захворювання Чумний мікроб (Yersinia pestis) – грамнегативна паличка овоїдної форми; легко забарвлюється аніліновими фарбами, інтенсивніше – на кінцях. Бактерія нерухома, має капсулу. Продукує дуже сильний токсин. Стійкість бактерій у довкіллі невелика: на них згубно…

Детальніше

Правець

Правець (tetanus) одна iз найтяжчих iнфекцiйних хвороб, що спричинюється анаеробним збудником правцевою паличкою. Характеризується ураженням нервової системи з розвитком тонiчних і тетанічних судом скелетної мускулатури, які призводять до асфiксiї. Причини виникнення захворювання. Збудник правця Clostridium tetani грампозитивнi крупні палички iз заокругленими кiнцями. Важливою властивістю збудника є здатнiсть до спороутворення, анаеробiозу (розмноження без доступу повітря) i токсиноутворення. На кінцях палички утворюються…

Детальніше

Бешиха

Бешиха (еrysipelas) інфекційно-алергічна хвороба людини, що спричинюється бета-гемолітичним стрептококом і характеризується розвитком вогнищевого запалення шкіри з гарячкою та іншими проявами інтоксикації. Причини виникнення захворювання. Збудником є численні серотипи бета-гемолітичного стрептокока Streptococcus pyogenes групи А. Це грампозитивні мікроорганізми кулястої форми. Вони досить стійкі в довкіллі, чутливі до нагрівання і дії дезінфекційних розчинів. Умови виникнення і поширення захворювання. Джерело збудника хворі на…

Детальніше

Туляремія

Туляремія (tularemia) гостра природно-осередкова інфекційна хвороба з різними шляхами передачі збудника, яка перебігає з інтоксикацією, ураженням лімфатичних вузлів, піднебінних мигдаликів, шкіри, очей та легень. Причини виникнення захворювання. Збудник туляремії (Francisella tularensis) дрібні коко- та паличкоподібні бактерії, які зрідка набувають форму ниток. Мікроб не рухливий, грамнегативний, аероб, не утворює спор, може мати тонку капсулу. Збудник досить стійкий до низької температури: при…

Детальніше

Геморагічні гарячки

Геморагічні гарячки (febres haemorrhagicaе) – гострі вірусні природно-осередкові хвороби, які перебігають із гарячкою, геморагічним синдромом і ураженням різних органів. Причини виникнення захворювання. Збудниками геморагічних гарячок є арбовіруси. До цієї групи належать майже 100 патогенних вірусів, які містять РНК. Вони легко інактивуються під дією підвищеної температури, спирту, ефіру, хлороформу й хлорвмісних дезрозчинів, але довго зберігаються на холоді, у висушеному стані. Розрізняють…

Детальніше