Формування вікових груп дітей

picture-420

а) період новонародженості (від народження до 28 днів життя);

б) грудний вік (з 1-го по 12-й місяць);

в) період раннього дитинства (1-3 роки);

г) 1-й період дитинства (від 3 до 7 років) – дошкільний вік;

д) 2-й період дитинства (дівчатка 7-11 років, хлопчики 7-12 років) – молодший шкільний вік;

е) старший шкільний вік (дівчата з 12 років, хлопчики з 13 років).

Відповідно до Міжнародної Конвенції захисту прав дитини до дітей відносять людські індивідууми у віці від народження і до 18 років. Це положення в даний час прийнято і в Росії.

Підлітковий період рішенням Комітету експертів ВООЗ від 1977 обмежується віком від 10 до 20 років. При цьому виділяється два підперіоди: а) від 10 до 15 років – власне пубертатний період, коли йдуть інтенсивні процеси статевого дозрівання; б) від 16 до 20 років – підперіод соціального дозрівання.

Конкретні терміни спостереження за дитиною з моменту народження визначаються часом (так званим віковим інтервалом), за яке в зростаючому організмі відбуваються найбільш значущі кількісні та якісні зміни. З урахуванням цих інтервалів формуються вікові групи, що дуже важливо для правильної оцінки фізичного розвитку дитини при використанні оціночних таблиць.

На першому році життя віковий інтервал становить 1 місяць, тому до дітей:

 • 1 місяця відносять дітей від 16 днів до 1 міс. 15 днів;
 • 2 місяців – від 1 міс. 16 днів до 2 міс. 15 днів і т. д.
 • Після першого року і до 36 місяців (3 років) віковій інтервал становить 3 місяці, тому до дітей:

 • 1 року відносять дітей від 11 міс. 16 днів до 1 року 1 міс. 15 днів;
 • 1 року 3 міс. (15 міс.) – Від 1 року 1 міс. 16 днів до 1 року 4 міс. 15 днів;
 • 1,5 років (18 міс.) – від 1 року 4 міс. 16 днів до 1 року 7 міс. 15 днів;
 • 1 року 9 міс. (21 міс.) – Від 1 року 7 міс. 16 днів до 1 року 10 міс. 15 днів;
 • 2 років (24 міс.) – від 1 року 10 міс. 16 днів до 2 років 1 міс. 15 днів і т. д.
 • Після 3 років і до 7 років віковий інтервал становить 6 місяців, тому до дітей:

 • 3 років відносять дітей від 2 років 10 міс. 16 днів до 3 років 3 міс;
 • 3,5 років – від 3 років 3 міс. 1 дня до 3 років 9 міс;
 • 4 років – від 3 років 9 міс. 1 дня до 4 років 3 міс. і т. д.
 • Старше 7 років віковий інтервал становить 1 рік, тому до дітей:

 • 7 років відносять дітей від 6 років 9 міс. 1 дня до 7 років 6 міс;
 • 8 років – діти від 7 років 6 міс. 1 дня до 8 років 6 міс;
 • 9 років – діти від 8 років 6 міс. 1 дня до 9 років 6 міс. і т. д.

Список використаної літератури:

Інструкція до застосування медичного препарату НАЗОФЕРОН; 2) «Аллергология и иммунлогия: национальное руководство» под. ред.. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009 г.; 3) Г.М. Драннік. Клінічна імунологія та алергологія. – Київ. «Здоров’я», 2006 р. 4) Наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»; 5) Г.В. Бекетова «Інтерферони в лікуванні гострих респіраторних інфекцій у дітей», журнал «Ліки України» № 3, (149), 2011 р.; 6) Шехтман М.М., Положенкова Л.А. Гострі респіраторні захворювання у вагітних / / Гінекологія. – 2005. – Т. 7. – № 2. – С. 34-37; 7)Приступа, Л.Н. Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у вагітних: Особливості Лікування та профілактики / / Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2008. – № 5 (14). – С. 14-19; 8) Тарбаева Д.А., Костинов М.П., Загородня Е.Д., Іозефсон С.А., Черданцев А.П.Акушерскі і перинатальні наслідки вагітності, ускладненої гострою респіраторною інфекцією в II триместрі гестації / / Журнал “Акушерство і гінекологія.” – 2012. – № 2; 9) С.О.Крамарєв, д.м.н., професор В.В. Євтушенко «Оцінка ефективності рекомбінантного інтерферону альфа для лікування та профілактики гострих респіратоних вірусних інфекцій у дітей», журнал «Здоров’я України», № 18/1, 2008 р.; 10) А.А.Ярилин. Імунологія. Підручник. Москва. «Геогар-медіа». 2010 р.; 11) О.М. Біловол, П.г. Кравчун, В.Д. Бабаджан. «Клінічна імунологія та алергологія». Навчальний посібник медичних ВНЗ IV рівня акредитації та медичних факультетів університетів. Харків. «Гриф», 2011 р.; 12) С.О. Крамарєв, О.В. Виговська, О.Й. Гриневич «Обгрунтування застосування препаратів інтерферону при гострих респіраторних інфекціях у дітей», журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2007. № 10.»; 13) Є.І. Юліш, д.м.н. професор О.Є. Чернишева, Ю.А. Сорока «Інтерферонотерапія при ГРВІ і дітей», журнал «Здоров’я України» № 1(16), березень 2011 р.; 14С.П. Кривопустов «Інтаназальне використання інтраназального інтерферону альфа в педіатрії», журнал «Здоров’я України № 1, квітень 2010 р.»; 14) Лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, які часто хворіють: прості відповіді на складні запитання. Л.В. Беш, О.І. Мацюра, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2012 р.; 15) Діти, які часто хворіють: дискусійні питання і можливості їх вирішення. Л.В. Беш, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2011 р.; 16) Назоферон – на варті здоров’я у дітей. А.П. Волосовець. 2010 р.; 17) Наказ МОЗ України від 07.11.2009 № 814 "Про затвердження Клінічного протоколу діагностики та лікування у дітей пандемічного грипу, спричиненого вірусом (А H1/N1 Каліфорнія)"; 18) Наказ МОЗ України від 13.11.2009 № 832 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.05.2009 №189-Адм „Про затвердження „Протоколу діагностики та лікування нового грипу А H1/N1 Каліфорнія) у дорослих"; 19) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 354 Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей; 20) Наказ МОЗ України від 21.04.2005 № 181 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча отоларингологія"; 21) Наказ МОЗ України від 03.07.2006 № 433 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Пульмонологія"; 22) Наказ МОЗ України від 13.01.2005 № 18 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча пульмонологія"; 23) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 355 Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча імунологія"; 24) Грип у дітей. О. К. Александрова. Посібник для лікарів та учнів медичних ВУЗІВ. Краснодар 2008; 25) ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ І МІКРОБІОЛОГІЯ ОСНОВИ ВІРУСОЛОГІЇ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ВІРУСІВ. Навчальний посібник для модульно-рейтингової технології навчання. С.В. Лаптєв, Н.І. Мезенцева. Бійськ 2005.; 26) Особливості харчування вагітних і жінок у період лактації. Н.А. Коровіна, Н.М. Подзолкова, І.М. Захарова. Москва 2008; 27) «Тиждень за тижнем». Сучасний довідник для майбутніх мам. Бердникова О.В. Москва 2007; 28) МЕДСЕСТРИНСТВО ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ. М.А. Андрейчин. О.Л. Івахів. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2002 р.; 29) Вакцинація дитини. Краще запобігти, ніж захворіти. Інформація для батьків ©UNICEF/UKRAINE/2010/G.Pirozzi; 30) МЕДСЕСТРИНСТВО В ТЕРАПІЇ. За загальною редакцією проф. М.І. Шведа та проф. Н.В. Пасєчко. Тернопіль..