Лихоманка

kak_uberechsja_ot_tropicheskoj_likhoradki

Лихоманкою (febris) називається підвищення температури тіла, що виникає як активна захисно-пристосувальна реакція організму у відповідь на різноманітні патогенні подразники. Найчастіше такими бувають так звані пірогенні речовини білкової природи (грец. Руr – вогонь, жар і genes – той, який породжує, призводить): мікроби, їхні токсини, сироватки, вакцини, продукти розпаду власних тканин організму в результаті травм, внутрішніх крововиливів, некрозів, опіків та ін. Пірогенні речовини викликають активну захисну реакцію організму зі зміною функції терморегуляції: тепловіддача різко знижується (відбувається звуження шкірних судин), а теплопродукція зростає, що сприяє накопиченню тепла та підвищенню температури тіла.

Лихоманка, що виникає під впливом пірогенних речовин, веде до збільшення швидкості обмінних процесів у печінці, ретикулоендотеліальній системі, лейкоцитах і відіграє, таким чином, важливу роль у мобілізації захисних сил організму для боротьби з інфекцією та іншими пірогенними факторами .

Набагато рідше лихоманка має неврогенне походження і пов’язана з функціональними або органічними ураженнями центральної нервової системи (ЦНС): крововилив, пухлина, захворювання, що супроводжуються порушенням функції центрів терморегуляції.

Запам’ятайте! За ступенем підйому температури розрізняють: субфебрильну лихоманку (температура не вища за 38 °С); помірну, або фебрильну, лихоманку (38-39 °С); високу, або піретичну, лихоманку (39-41 ° С); надмірну, або гіперпіретичну лихоманку (вище за 41 °С).

За характером коливань температури тіла протягом доби (іноді протягом більш тривалого періоду) розрізняють наступні типи лихоманок:

1) постійна – тривале підвищення температури з добовими коливаннями не більше за 1 °С;

2) ремітуюча (послаблює) – тривала лихоманка з добовими коливаннями температури від 1 до 1,5 °С, без зниження до нормального рівня;

3) гектична (виснажує) – лихоманка, що характеризується великими (на 3-5 °С) підйомами та швидкими спадами температури тіла, які повторюються 2-3 рази на добу. Падіння температури тіла відбувається до нормальних або субнормальних цифр – нижче за 36 ° С;

4) збочена – лихоманка, за якої ранкова температура тіла вища за вечірню;

5) хвилеподібна – лихоманка, за якої більш-менш тривалі періоди постійного підвищення температури чергуються з періодами нормальної температури протягом декількох днів.

6) переміжна (інтермітуюча) – лихоманка, що характеризується чергуванням протягом дня періодів підвищеної температури тіла з періодами нормальної або низької температури.

Застосування сучасних протизапальних засобів різко змінило характер температурних кривих за різних захворювань.

Джерело: Загальний догляд за хворим. С.А. Мухіна, І.І. Тарнавська. Москва «Медицина» 1989

Список використаної літератури:

Інструкція до застосування медичного препарату НАЗОФЕРОН; 2) «Аллергология и иммунлогия: национальное руководство» под. ред.. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009 г.; 3) Г.М. Драннік. Клінічна імунологія та алергологія. – Київ. «Здоров’я», 2006 р. 4) Наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»; 5) Г.В. Бекетова «Інтерферони в лікуванні гострих респіраторних інфекцій у дітей», журнал «Ліки України» № 3, (149), 2011 р.; 6) Шехтман М.М., Положенкова Л.А. Гострі респіраторні захворювання у вагітних / / Гінекологія. – 2005. – Т. 7. – № 2. – С. 34-37; 7)Приступа, Л.Н. Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у вагітних: Особливості Лікування та профілактики / / Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2008. – № 5 (14). – С. 14-19; 8) Тарбаева Д.А., Костинов М.П., Загородня Е.Д., Іозефсон С.А., Черданцев А.П.Акушерскі і перинатальні наслідки вагітності, ускладненої гострою респіраторною інфекцією в II триместрі гестації / / Журнал “Акушерство і гінекологія.” – 2012. – № 2; 9) С.О.Крамарєв, д.м.н., професор В.В. Євтушенко «Оцінка ефективності рекомбінантного інтерферону альфа для лікування та профілактики гострих респіратоних вірусних інфекцій у дітей», журнал «Здоров’я України», № 18/1, 2008 р.; 10) А.А.Ярилин. Імунологія. Підручник. Москва. «Геогар-медіа». 2010 р.; 11) О.М. Біловол, П.г. Кравчун, В.Д. Бабаджан. «Клінічна імунологія та алергологія». Навчальний посібник медичних ВНЗ IV рівня акредитації та медичних факультетів університетів. Харків. «Гриф», 2011 р.; 12) С.О. Крамарєв, О.В. Виговська, О.Й. Гриневич «Обгрунтування застосування препаратів інтерферону при гострих респіраторних інфекціях у дітей», журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2007. № 10.»; 13) Є.І. Юліш, д.м.н. професор О.Є. Чернишева, Ю.А. Сорока «Інтерферонотерапія при ГРВІ і дітей», журнал «Здоров’я України» № 1(16), березень 2011 р.; 14С.П. Кривопустов «Інтаназальне використання інтраназального інтерферону альфа в педіатрії», журнал «Здоров’я України № 1, квітень 2010 р.»; 14) Лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, які часто хворіють: прості відповіді на складні запитання. Л.В. Беш, О.І. Мацюра, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2012 р.; 15) Діти, які часто хворіють: дискусійні питання і можливості їх вирішення. Л.В. Беш, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2011 р.; 16) Назоферон – на варті здоров’я у дітей. А.П. Волосовець. 2010 р.; 17) Наказ МОЗ України від 07.11.2009 № 814 "Про затвердження Клінічного протоколу діагностики та лікування у дітей пандемічного грипу, спричиненого вірусом (А H1/N1 Каліфорнія)"; 18) Наказ МОЗ України від 13.11.2009 № 832 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.05.2009 №189-Адм „Про затвердження „Протоколу діагностики та лікування нового грипу А H1/N1 Каліфорнія) у дорослих"; 19) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 354 Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей; 20) Наказ МОЗ України від 21.04.2005 № 181 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча отоларингологія"; 21) Наказ МОЗ України від 03.07.2006 № 433 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Пульмонологія"; 22) Наказ МОЗ України від 13.01.2005 № 18 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча пульмонологія"; 23) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 355 Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча імунологія"; 24) Грип у дітей. О. К. Александрова. Посібник для лікарів та учнів медичних ВУЗІВ. Краснодар 2008; 25) ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ І МІКРОБІОЛОГІЯ ОСНОВИ ВІРУСОЛОГІЇ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ВІРУСІВ. Навчальний посібник для модульно-рейтингової технології навчання. С.В. Лаптєв, Н.І. Мезенцева. Бійськ 2005.; 26) Особливості харчування вагітних і жінок у період лактації. Н.А. Коровіна, Н.М. Подзолкова, І.М. Захарова. Москва 2008; 27) «Тиждень за тижнем». Сучасний довідник для майбутніх мам. Бердникова О.В. Москва 2007; 28) МЕДСЕСТРИНСТВО ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ. М.А. Андрейчин. О.Л. Івахів. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2002 р.; 29) Вакцинація дитини. Краще запобігти, ніж захворіти. Інформація для батьків ©UNICEF/UKRAINE/2010/G.Pirozzi; 30) МЕДСЕСТРИНСТВО В ТЕРАПІЇ. За загальною редакцією проф. М.І. Шведа та проф. Н.В. Пасєчко. Тернопіль..