Хімічний склад субодиниці гамагглютініна вірусу грипу

22

Гемаглютинін становить 25-35% всіх білків віріона. Ці дані були отримані при аналізі електрофоретичних профілів в поліакріламядном гелі, отриманих для поліпептидів чотирьох штамів вірусу грипу типу А, культивованих на різних клітинах-господарях (Schulze, 1973). Близько 6% сухої маси вірусу становлять вуглеводи (Ada, Perry, 1954; Frommhagen et al., 1959), більша частина яких асоційована з гемаглютиніном. Таким чином, гемаглютинін являє собою гликопротеид, 15-20% сухої маси якого представлені вуглеводами. Гемаглютинін формується з субодиниць гликопротеида з молекулярною масою близько 80000, який був позначений символом НА (Kilbourne et al., 1972а;). Оскільки хімічний склад олигосахаридов, асоційованих з вирионом, визначається клітиною-господарем, вірнони, культивовані на різних клітинах-господарях, містять молекули гемаглютиніну, що розрізняються за своїми розмірами (Compans et al., 1970b; Haslam et al., 1970; Schulze, 1970) .

За певних умов вирощування вірусу з субодиниці НА шляхом її протеолітічеекого розщеплення формуються два гліколротеіда HAi і НА2. Розщеплення не є необхідною умовою утворення функціонального «шипа» і не призводить до втрати гемагглютинирующей активності і інфекційності (Laza-rowitz et al., 1971, 1973a; Stanley et al., 1973a). В субодиниці НА, що піддалося розщепленню, два тлікопептіда утримуються в безпосередній близькості один від одного за рахунок існування дисульфідних містків і можуть диссоциировать при спільній дії SDS і відновлюють агентів (Laver, 1971).

Визначення молекулярної маси для HAi і НА2, ізольованих з декількох препаратів вірусу, культивованого на одних і тих же клітинах-господарях, показали, що ці глікопептиди варіюють за розмірами від препарату до препарату не більше ніж інтактні субодиниці НА (Schulze, 1970) . Однак смуги НА; і НА2 при електрофорезі в SDS-поліакриламідному гелі звичайно ширше, ніж смуга НА, що вказує на наявність гетерогенності обох продуктів розщеплення. Величини молекулярної маси HAi і НА2, отримані від двох штамів вірусу, культивованих на одних і тих же клітинах, також можуть різнитися (Klenk et al., 1972; Stanley et al., 1973a). Таким чином, різниця в послідовності амінокислот поліпептиду НА призводить до відмінностей або в місці розщеплення, або в розподілі олігосахаридних ланцюжків вздовж молекул поліпептидів. Розщеплення, ймовірно, виникає в однакових, обмежених по числу, місцях поліпептидного ланцюга в разі культивування вірусу в певних умовах. Глікопептиди HAi і НА2 можуть бути отримані за допомогою обробки віріонів трипсином (Schulze, 1970; Lazarowitz et al., 1971, 1973a) або плазміном (Lazarowitz et al., 1973b;). У цих умовах розщеплення повинно призводити до утворення продуктів НА, і НА2; на С-кінці одного з яких знаходиться залишок аргініну або лізину.

Джерело: Віруси грипу та грип, під ред. Кільбурн Е.Д – М.Медицина, 1978р.

Список використаної літератури:

Інструкція до застосування медичного препарату НАЗОФЕРОН; 2) «Аллергология и иммунлогия: национальное руководство» под. ред.. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009 г.; 3) Г.М. Драннік. Клінічна імунологія та алергологія. – Київ. «Здоров’я», 2006 р. 4) Наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»; 5) Г.В. Бекетова «Інтерферони в лікуванні гострих респіраторних інфекцій у дітей», журнал «Ліки України» № 3, (149), 2011 р.; 6) Шехтман М.М., Положенкова Л.А. Гострі респіраторні захворювання у вагітних / / Гінекологія. – 2005. – Т. 7. – № 2. – С. 34-37; 7)Приступа, Л.Н. Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у вагітних: Особливості Лікування та профілактики / / Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2008. – № 5 (14). – С. 14-19; 8) Тарбаева Д.А., Костинов М.П., Загородня Е.Д., Іозефсон С.А., Черданцев А.П.Акушерскі і перинатальні наслідки вагітності, ускладненої гострою респіраторною інфекцією в II триместрі гестації / / Журнал “Акушерство і гінекологія.” – 2012. – № 2; 9) С.О.Крамарєв, д.м.н., професор В.В. Євтушенко «Оцінка ефективності рекомбінантного інтерферону альфа для лікування та профілактики гострих респіратоних вірусних інфекцій у дітей», журнал «Здоров’я України», № 18/1, 2008 р.; 10) А.А.Ярилин. Імунологія. Підручник. Москва. «Геогар-медіа». 2010 р.; 11) О.М. Біловол, П.г. Кравчун, В.Д. Бабаджан. «Клінічна імунологія та алергологія». Навчальний посібник медичних ВНЗ IV рівня акредитації та медичних факультетів університетів. Харків. «Гриф», 2011 р.; 12) С.О. Крамарєв, О.В. Виговська, О.Й. Гриневич «Обгрунтування застосування препаратів інтерферону при гострих респіраторних інфекціях у дітей», журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2007. № 10.»; 13) Є.І. Юліш, д.м.н. професор О.Є. Чернишева, Ю.А. Сорока «Інтерферонотерапія при ГРВІ і дітей», журнал «Здоров’я України» № 1(16), березень 2011 р.; 14С.П. Кривопустов «Інтаназальне використання інтраназального інтерферону альфа в педіатрії», журнал «Здоров’я України № 1, квітень 2010 р.»; 14) Лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, які часто хворіють: прості відповіді на складні запитання. Л.В. Беш, О.І. Мацюра, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2012 р.; 15) Діти, які часто хворіють: дискусійні питання і можливості їх вирішення. Л.В. Беш, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2011 р.; 16) Назоферон – на варті здоров’я у дітей. А.П. Волосовець. 2010 р.; 17) Наказ МОЗ України від 07.11.2009 № 814 "Про затвердження Клінічного протоколу діагностики та лікування у дітей пандемічного грипу, спричиненого вірусом (А H1/N1 Каліфорнія)"; 18) Наказ МОЗ України від 13.11.2009 № 832 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.05.2009 №189-Адм „Про затвердження „Протоколу діагностики та лікування нового грипу А H1/N1 Каліфорнія) у дорослих"; 19) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 354 Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей; 20) Наказ МОЗ України від 21.04.2005 № 181 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча отоларингологія"; 21) Наказ МОЗ України від 03.07.2006 № 433 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Пульмонологія"; 22) Наказ МОЗ України від 13.01.2005 № 18 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча пульмонологія"; 23) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 355 Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча імунологія"; 24) Грип у дітей. О. К. Александрова. Посібник для лікарів та учнів медичних ВУЗІВ. Краснодар 2008; 25) ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ І МІКРОБІОЛОГІЯ ОСНОВИ ВІРУСОЛОГІЇ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ВІРУСІВ. Навчальний посібник для модульно-рейтингової технології навчання. С.В. Лаптєв, Н.І. Мезенцева. Бійськ 2005.; 26) Особливості харчування вагітних і жінок у період лактації. Н.А. Коровіна, Н.М. Подзолкова, І.М. Захарова. Москва 2008; 27) «Тиждень за тижнем». Сучасний довідник для майбутніх мам. Бердникова О.В. Москва 2007; 28) МЕДСЕСТРИНСТВО ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ. М.А. Андрейчин. О.Л. Івахів. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2002 р.; 29) Вакцинація дитини. Краще запобігти, ніж захворіти. Інформація для батьків ©UNICEF/UKRAINE/2010/G.Pirozzi; 30) МЕДСЕСТРИНСТВО В ТЕРАПІЇ. За загальною редакцією проф. М.І. Шведа та проф. Н.В. Пасєчко. Тернопіль..