Мембранний білок вірусу грипу

19 membranniy belok

Як вже було зазначено, при вивченні за допомогою електронного мікроскопа забарвлених ультратонких зрізів віріонів грипу на внутрішній поверхні вірусної оболонки спостерігається додатковий шар з високою електронною щільністю. Цей шар не виявляється в нормальних читошлазматичний мембранах (Apostolov, Flewett, 1969; Kendal et al., 1969; Compans, Dimmock, 1969; Bachi et al., 1969; Apostolov et al., 1970). В даний час існує декілька незалежних груп аргументів на користь того, що цей шар утворений самим низькомолекулярним і найбільш широко представленим білком віріона, званим мембранним, або матриксних, білком (М-білок). Докази ці наступні: 1) глікопротеїнові «шипи» можуть бути вилучені за допомогою протеолітичних ферментів при збереженні М-білка і шару з високою електронною щільністю (Compans et al., 1970a; Schulze, 1970, 1972; Kendal et al., 1969). Після такої обробки, окрім М-білка в складі віріона, залишаються тільки білок NP і Р-білки, і жоден з них не може бути відповідальним за наявність шару з високою електронною щільністю. Кілька адолекул Р-білків, присутніх в віріоні, не можуть утворити такий шар, а білок NP знаходиться у внутрішній частині віріона, входячи до складу спірального нуклеокапсида; 2) розрахунки показують, що тільки М-білок присутній в віріоні в (кількості, достатній для формування безперервної оболонки товщиною 4-6 нм під подвійним ліпідним шаром (Compans et al., 1972; Schulze, 1972), 3) після екстракції ліпідів з фіксованих, позбавлених поверхневих «шпильок» віріонів залишається оболонка, яка може бути утворена тільки М-білком (Schulze, 1972); 4) експерименти з йодированием хлораміном Т показали, що М-білок, хоча і не розташований па поверхні віріона, є зовнішнім по відношенню до пуклеонротеіду (Stanley, Haslam, 1971); 5) дослідження, проведені за допомогою методу спектрофлуорометріі, показали можливість перенесення енергії з М-білка на флюоресцентний зонд, впроваджений в ліпідний бішар віріона (Lenard et al., 1974).

Наведені аргументи вказують на тісний зв’язок М-білка з внутрішньою частиною мембрани; проте цей білок, ймовірно, не пронизує наскрізь подвійний ліпідний шар і не виступає на зовнішню сторону мембрани. Це доводиться відсутністю дії на цей білок протеолітичних ферментів (Compans et al., 1970a; Schulze, 1970; Klenk et al., 1972a), недоступністю М-білка для речовин, специфічно реагують з поверхневими білками (Stanley, Ha’slam, 1971; Rifkin et al., 1972), і неможливістю виявити внутрімембранние частинки при вивченні мембран вірусу грипу за допомогою методу сколів при заморожуванні (Bachi et al., 1969).

З самого просторового розташування М-білка, що утворює каркас подвійного ліпідного шару, і того факту, що глікопротеїнові поверхневі «шипи» не грають основної ролі в підтримці форми і цілісності вірусної мембрани, можна зробити наступний висновок: ймовірно, М-білок в вірусної оболонці відіграє основну структуруючу роль. Крім того, цей білок володіє і іншими функціями, які випливають з його розташування і властивостей. Під час складання оболонкових вірусів нуклеокапсид розташовується під тією ділянкою клітинної мембрани, який містить вірусні поверхневі білки, що вказує на існування «впізнавання» нуклеокапсидом цієї ділянки мембрани.

Далі, під час збірки і отпочковиванія вірусна оболонка формується з клітинної мембрани, проте в віріоні не міститься білків клітини-хазяїна, що є додатковим аргументом на користь можливості міграції білків в площині клітинної мембрани. Ці факти наводять на думку, що вірус має механізм для підтримки локалізації своїх компонентів поблизу тієї частини клітинної мембрани, яка містить вірусні білки і з якої вилучені клітинні білки. Як вже передбачалося, найбільш вірогідним кандидатом, що здійснює як «впізнавання» місця локалізації вірусного нуклеокаісіда, так і підтримання поблизу мембрани вірусних компонентів, є М-білок (Choppin et al., 1972; Choppin, Compans, 1975; Compans, Choppin, 1975; Choppin, 1975).

Джерело: Віруси грипу та грип, під ред. Кільбурн Е.Д – М. Медицина, 1978р.

Список використаної літератури:

Інструкція до застосування медичного препарату НАЗОФЕРОН; 2) «Аллергология и иммунлогия: национальное руководство» под. ред.. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009 г.; 3) Г.М. Драннік. Клінічна імунологія та алергологія. – Київ. «Здоров’я», 2006 р. 4) Наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»; 5) Г.В. Бекетова «Інтерферони в лікуванні гострих респіраторних інфекцій у дітей», журнал «Ліки України» № 3, (149), 2011 р.; 6) Шехтман М.М., Положенкова Л.А. Гострі респіраторні захворювання у вагітних / / Гінекологія. – 2005. – Т. 7. – № 2. – С. 34-37; 7)Приступа, Л.Н. Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у вагітних: Особливості Лікування та профілактики / / Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2008. – № 5 (14). – С. 14-19; 8) Тарбаева Д.А., Костинов М.П., Загородня Е.Д., Іозефсон С.А., Черданцев А.П.Акушерскі і перинатальні наслідки вагітності, ускладненої гострою респіраторною інфекцією в II триместрі гестації / / Журнал “Акушерство і гінекологія.” – 2012. – № 2; 9) С.О.Крамарєв, д.м.н., професор В.В. Євтушенко «Оцінка ефективності рекомбінантного інтерферону альфа для лікування та профілактики гострих респіратоних вірусних інфекцій у дітей», журнал «Здоров’я України», № 18/1, 2008 р.; 10) А.А.Ярилин. Імунологія. Підручник. Москва. «Геогар-медіа». 2010 р.; 11) О.М. Біловол, П.г. Кравчун, В.Д. Бабаджан. «Клінічна імунологія та алергологія». Навчальний посібник медичних ВНЗ IV рівня акредитації та медичних факультетів університетів. Харків. «Гриф», 2011 р.; 12) С.О. Крамарєв, О.В. Виговська, О.Й. Гриневич «Обгрунтування застосування препаратів інтерферону при гострих респіраторних інфекціях у дітей», журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2007. № 10.»; 13) Є.І. Юліш, д.м.н. професор О.Є. Чернишева, Ю.А. Сорока «Інтерферонотерапія при ГРВІ і дітей», журнал «Здоров’я України» № 1(16), березень 2011 р.; 14С.П. Кривопустов «Інтаназальне використання інтраназального інтерферону альфа в педіатрії», журнал «Здоров’я України № 1, квітень 2010 р.»; 14) Лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, які часто хворіють: прості відповіді на складні запитання. Л.В. Беш, О.І. Мацюра, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2012 р.; 15) Діти, які часто хворіють: дискусійні питання і можливості їх вирішення. Л.В. Беш, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2011 р.; 16) Назоферон – на варті здоров’я у дітей. А.П. Волосовець. 2010 р.; 17) Наказ МОЗ України від 07.11.2009 № 814 "Про затвердження Клінічного протоколу діагностики та лікування у дітей пандемічного грипу, спричиненого вірусом (А H1/N1 Каліфорнія)"; 18) Наказ МОЗ України від 13.11.2009 № 832 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.05.2009 №189-Адм „Про затвердження „Протоколу діагностики та лікування нового грипу А H1/N1 Каліфорнія) у дорослих"; 19) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 354 Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей; 20) Наказ МОЗ України від 21.04.2005 № 181 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча отоларингологія"; 21) Наказ МОЗ України від 03.07.2006 № 433 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Пульмонологія"; 22) Наказ МОЗ України від 13.01.2005 № 18 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча пульмонологія"; 23) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 355 Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча імунологія"; 24) Грип у дітей. О. К. Александрова. Посібник для лікарів та учнів медичних ВУЗІВ. Краснодар 2008; 25) ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ І МІКРОБІОЛОГІЯ ОСНОВИ ВІРУСОЛОГІЇ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ВІРУСІВ. Навчальний посібник для модульно-рейтингової технології навчання. С.В. Лаптєв, Н.І. Мезенцева. Бійськ 2005.; 26) Особливості харчування вагітних і жінок у період лактації. Н.А. Коровіна, Н.М. Подзолкова, І.М. Захарова. Москва 2008; 27) «Тиждень за тижнем». Сучасний довідник для майбутніх мам. Бердникова О.В. Москва 2007; 28) МЕДСЕСТРИНСТВО ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ. М.А. Андрейчин. О.Л. Івахів. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2002 р.; 29) Вакцинація дитини. Краще запобігти, ніж захворіти. Інформація для батьків ©UNICEF/UKRAINE/2010/G.Pirozzi; 30) МЕДСЕСТРИНСТВО В ТЕРАПІЇ. За загальною редакцією проф. М.І. Шведа та проф. Н.В. Пасєчко. Тернопіль..