Подвійний ліпідний шар вірусу грипу

18 dvoynoy lipidniy sloy

У зв’язку з тим, що віріони грипу утворюються в процесі відбруньковування від плазмових мембран, причому вірусні частки отримують свої ліпіди саме від цих клітинних органел, цілком імовірно, що організація ліпідів у вірусній оболонці дзеркально відображає організацію ліпідного шару плазмових мембран клітини. Наявні в даний час дані вказують на те, що вірусні ліпіди організовані в структуру, що представляє собою подвійний ліпідний шар. Дослідження, проведені за допомогою методу електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) при використанні спінмеченних похідних стеаринових кислот, показали, що в віріонах грипу мається саме двошарова структура ліпідів (Landsberger et al., 1971, 1973). Градієнт рухливості спінових зондів, характерний для структур тина подвійного шару (McConnell, McFarland, 1972), спостерігався також і в разі спінмеченних віріонів грипу. Якщо спіновий зонд, що містить нітроксідное ядро, був прикріплений близько до полярного кінця молекули стеаринової кислоти, він перебував у віріоні в області з відносно високим ступенем впорядкованості ліпідного шару. Якщо ж ця група перебувала відносно далеко від карбоксильного кінця молекули стеаринової кислоти, то її оточення більш наближалося до рідкофазного стану. На підставі експериментів, проведених з з’єднанням, яким мітили поверхневі структури, був зроблений висновок, що структура фосфоліпідів поверхневих мембран клітини асиметрична, причому холінсодержащіе молекули в основному зосереджені в зовнішній частині подвійного шару, в той час як амінофосфоліпіди розташовані в його внутрішній частині (Bretscher, 1972, 1973). Властивий чи такий тип структури вірусної оболонці, поки не ясно, проте існуючі даний час дані про організацію ліпідної оболонки ларагріппозних вірусів (Klenk, Choppin, 1969, 1970а) не узгоджуються з твердженням про те, що фосфатіділетанол-iMira і фосфатидилсерин завжди розташовані на внутрішній частини подвійного ліпідного шару, а фосфатидилхолін – на його зовнішньої частини. Відношення кількості аедінофосфоліпідов до кількості холінсодержащіх фосфоліпідів варіює в ши-z екіх межах для вірусів, вирощених на клітинах різних типів, і це ставлення корелює з аналогічною величиною для клітин-господарів. У зв’язку з тим, що всі досліджені віруси парагрипу містили в поверхневому шарі однакові білки, затвердження про можливе витіснення ліпідів з частини біслоя за рахунок впровадження туди білкових молекул (Bretscher, 1973), не узгоджується з наявністю відмінностей з фосфоліпідних складі. У зв’язку з цим можливо, що різне співвідношення ліпідів відображає різний розподіл індивідуальних фосфоліпідних молекул у внутрішній і зовнішній частинах подвійного ліпідного шару.

В ультратонких зрізах віріон грипу має характерну мембранну структуру, морфологічно подібну зі структурою поверхневої клітинної мембрани клітини-хазяїна. Зовнішній вигляд вірусної оболонки залежить як від виду клітин, на яких вірус вирощували, так і від виду електронно-мікроскопічного контрастування (Compans, Dimmock, 1969). Якщо на поверхні клітини вдається виявити елементарну мембрану, в вірусної частці спостерігається мембрана аналогічного виду. Зовнішній шар вірусної мембрани покритий поверхневими «шпильками», а на внутрішній поверхні був виявлений додатковий шар з високою електронною щільністю, який не виявляється в нормальній клітинній мембрані. Як буде показано далі, цілком імовірно, що цей шар відповідає локалізації на внутрішній поверхні подвійного ліпідного шару молекул М-білка.

Розподіл контрастної речовини після фіксації мембран осмієм, ймовірно, відображає локалізацію амінофосфоліпідов (Bretscher, 1973). При фіксації і контрастуванні осмієм чітко фарбуються як внутрішній, так і зовнішній шари листка елементарної мембрани клітин MDBK, в той час як в клітинах BHK21-F або клітинах курячих фібробластів забарвлюється тільки цитоплазматичний шар. Забарвлення зовнішнього шару віріонів грипу, вирощених на клітинах MDBK, корелює з більш високим вмістом амінофосфоліпідов в цих клітинах (Klenk, Choppin, 1970а) і можливо, що в цих умовах амінофосфоліпіди розподілені на обох сторонах подвійного шару, в той час як вони відсутні на внутрішній поверхні ліпідного шару клітин BHK21-F.

В віріонах грипу виявляються також гліколіпіди, причому їх локалізацію на зовнішній поверхні подвійного ліпідного шару продемонстрували агглютинацией віріонів за допомогою специфічних лектинів (Klenk et al., 1972а).

В інтактних віріонах гліколіпіди закриті, але стають доступними для лектинів після видалення поверхневих «шипів» за допомогою обробки протеазой.

Джерело: Віруси грипу та грип, під ред. Кільбурн Е.Д – М. Медицина, 1978р.

Список використаної літератури:

Інструкція до застосування медичного препарату НАЗОФЕРОН; 2) «Аллергология и иммунлогия: национальное руководство» под. ред.. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009 г.; 3) Г.М. Драннік. Клінічна імунологія та алергологія. – Київ. «Здоров’я», 2006 р. 4) Наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»; 5) Г.В. Бекетова «Інтерферони в лікуванні гострих респіраторних інфекцій у дітей», журнал «Ліки України» № 3, (149), 2011 р.; 6) Шехтман М.М., Положенкова Л.А. Гострі респіраторні захворювання у вагітних / / Гінекологія. – 2005. – Т. 7. – № 2. – С. 34-37; 7)Приступа, Л.Н. Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у вагітних: Особливості Лікування та профілактики / / Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2008. – № 5 (14). – С. 14-19; 8) Тарбаева Д.А., Костинов М.П., Загородня Е.Д., Іозефсон С.А., Черданцев А.П.Акушерскі і перинатальні наслідки вагітності, ускладненої гострою респіраторною інфекцією в II триместрі гестації / / Журнал “Акушерство і гінекологія.” – 2012. – № 2; 9) С.О.Крамарєв, д.м.н., професор В.В. Євтушенко «Оцінка ефективності рекомбінантного інтерферону альфа для лікування та профілактики гострих респіратоних вірусних інфекцій у дітей», журнал «Здоров’я України», № 18/1, 2008 р.; 10) А.А.Ярилин. Імунологія. Підручник. Москва. «Геогар-медіа». 2010 р.; 11) О.М. Біловол, П.г. Кравчун, В.Д. Бабаджан. «Клінічна імунологія та алергологія». Навчальний посібник медичних ВНЗ IV рівня акредитації та медичних факультетів університетів. Харків. «Гриф», 2011 р.; 12) С.О. Крамарєв, О.В. Виговська, О.Й. Гриневич «Обгрунтування застосування препаратів інтерферону при гострих респіраторних інфекціях у дітей», журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2007. № 10.»; 13) Є.І. Юліш, д.м.н. професор О.Є. Чернишева, Ю.А. Сорока «Інтерферонотерапія при ГРВІ і дітей», журнал «Здоров’я України» № 1(16), березень 2011 р.; 14С.П. Кривопустов «Інтаназальне використання інтраназального інтерферону альфа в педіатрії», журнал «Здоров’я України № 1, квітень 2010 р.»; 14) Лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, які часто хворіють: прості відповіді на складні запитання. Л.В. Беш, О.І. Мацюра, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2012 р.; 15) Діти, які часто хворіють: дискусійні питання і можливості їх вирішення. Л.В. Беш, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2011 р.; 16) Назоферон – на варті здоров’я у дітей. А.П. Волосовець. 2010 р.; 17) Наказ МОЗ України від 07.11.2009 № 814 "Про затвердження Клінічного протоколу діагностики та лікування у дітей пандемічного грипу, спричиненого вірусом (А H1/N1 Каліфорнія)"; 18) Наказ МОЗ України від 13.11.2009 № 832 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.05.2009 №189-Адм „Про затвердження „Протоколу діагностики та лікування нового грипу А H1/N1 Каліфорнія) у дорослих"; 19) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 354 Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей; 20) Наказ МОЗ України від 21.04.2005 № 181 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча отоларингологія"; 21) Наказ МОЗ України від 03.07.2006 № 433 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Пульмонологія"; 22) Наказ МОЗ України від 13.01.2005 № 18 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча пульмонологія"; 23) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 355 Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча імунологія"; 24) Грип у дітей. О. К. Александрова. Посібник для лікарів та учнів медичних ВУЗІВ. Краснодар 2008; 25) ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ І МІКРОБІОЛОГІЯ ОСНОВИ ВІРУСОЛОГІЇ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ВІРУСІВ. Навчальний посібник для модульно-рейтингової технології навчання. С.В. Лаптєв, Н.І. Мезенцева. Бійськ 2005.; 26) Особливості харчування вагітних і жінок у період лактації. Н.А. Коровіна, Н.М. Подзолкова, І.М. Захарова. Москва 2008; 27) «Тиждень за тижнем». Сучасний довідник для майбутніх мам. Бердникова О.В. Москва 2007; 28) МЕДСЕСТРИНСТВО ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ. М.А. Андрейчин. О.Л. Івахів. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2002 р.; 29) Вакцинація дитини. Краще запобігти, ніж захворіти. Інформація для батьків ©UNICEF/UKRAINE/2010/G.Pirozzi; 30) МЕДСЕСТРИНСТВО В ТЕРАПІЇ. За загальною редакцією проф. М.І. Шведа та проф. Н.В. Пасєчко. Тернопіль..