Зростання плоду

post ploda

Зростання плоду є інтегративним показником його розвитку. Зростання плоду до народження нерівномірний. Він визначається двома факторами: основним – генетично закодованим внутрішнім потенціалом зростання і додатковими факторами – станом матері і плаценти (інтенсивність матково-плацентарного кровообігу). Зростання плода відбувається лінійно, але темп його в різні триместри вагітності різний. Інкремент зростання (приріст на одиницю маси) спочатку дуже інтенсивний, на 10-му тижні вагітності він дорівнює 70% на тиждень, потім зменшується.

Абсолютне збільшення маси плоду, визначальне зростаюче споживання їм продуктів харчування (виміряне в надбавці маси за тиждень) і кисню, прискорюється після 15-16-й тижня з 10 г / тиждень до 85 г / нед. До 26 – 27-му тижні і до 37-38-му тижні доходить до 200 г / нед, а потім темп приросту маси плоду знижується і залишається на більш низькому рівні до пологів.

Мінімальний приріст маси плода наприкінці вагітності пов’язаний з розвитком так званої фізіологічної відносної плацентарної недостатності, що виникає в результаті зменшення інтенсивності матково-плацентарного кровообігу за процесів «старіння» плаценти. Зростання плаценти до кінця вагітності сповільнюється значно більше, ніж зростання плоду. Спеціальні дослідження показали, що при фізіологічно протікає вагітності інтенсивність матково-плацентарного кровообігу після 36-го тижня зростає незначно, а до кінця вагітності навіть дещо зменшується, що ускладнює обмінні процеси між матір’ю і плодом.

Відношення маси тіла плода до його довжини не залишається постійним, оскільки до 33-й тижня вагітності в тілі плода збільшується вміст жиру і води.

У матерів високого зросту (164 см і вище) новонароджені діти важать на 250 г більше, ніж у матерів меншого зростання (158 см і нижче). При першій вагітності маса плода менше, ніж при повторній вагітності, це розходження визначається з 32-го тижня. Різниця дорівнює 120 г до 36-му тижні і 200 р до 40-му тижні вагітності. Чоловічий плід з 20-го тижня зростає швидше жіночого. У 32 тижнів. різниця становить 50 г, а на 40-42-му тижні вона досягає 150 м.

rost ploda

Основний стимулятор росту плода – інсулін. Він посилює липогенез, надає анаболічну вплив на білковий метаболізм. Гиперинсулинизм у плода є основною причиною збільшення його маси при цукровому діабеті у матері.

Для визначення терміну вагітності по довжині плода пропонувалися різні схеми. Найбільш поширена і зручна для запам’ятовування схема Гаазе (Haase). У перші 5 місяців вагітності довжина плоду (в сантиметрах) відповідає числу місяців, зведеному в квадрат, а починаючи з 6-го місяця і до кінця вагітності – числу місяців, помноженому на коефіцієнт 5. У таблиці 2 представлені довжина і маса плоду в різні терміни вагітності (в тижнях).

Джерело: Акушерство: Учебник для медицинских вузов. 4-е изд., д о п . / Э . К. Айламазян.- СПб.: СпецЛит,2003.- 528 с: ил.

Список використаної літератури:

Інструкція до застосування медичного препарату НАЗОФЕРОН; 2) «Аллергология и иммунлогия: национальное руководство» под. ред.. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009 г.; 3) Г.М. Драннік. Клінічна імунологія та алергологія. – Київ. «Здоров’я», 2006 р. 4) Наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»; 5) Г.В. Бекетова «Інтерферони в лікуванні гострих респіраторних інфекцій у дітей», журнал «Ліки України» № 3, (149), 2011 р.; 6) Шехтман М.М., Положенкова Л.А. Гострі респіраторні захворювання у вагітних / / Гінекологія. – 2005. – Т. 7. – № 2. – С. 34-37; 7)Приступа, Л.Н. Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у вагітних: Особливості Лікування та профілактики / / Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2008. – № 5 (14). – С. 14-19; 8) Тарбаева Д.А., Костинов М.П., Загородня Е.Д., Іозефсон С.А., Черданцев А.П.Акушерскі і перинатальні наслідки вагітності, ускладненої гострою респіраторною інфекцією в II триместрі гестації / / Журнал “Акушерство і гінекологія.” – 2012. – № 2; 9) С.О.Крамарєв, д.м.н., професор В.В. Євтушенко «Оцінка ефективності рекомбінантного інтерферону альфа для лікування та профілактики гострих респіратоних вірусних інфекцій у дітей», журнал «Здоров’я України», № 18/1, 2008 р.; 10) А.А.Ярилин. Імунологія. Підручник. Москва. «Геогар-медіа». 2010 р.; 11) О.М. Біловол, П.г. Кравчун, В.Д. Бабаджан. «Клінічна імунологія та алергологія». Навчальний посібник медичних ВНЗ IV рівня акредитації та медичних факультетів університетів. Харків. «Гриф», 2011 р.; 12) С.О. Крамарєв, О.В. Виговська, О.Й. Гриневич «Обгрунтування застосування препаратів інтерферону при гострих респіраторних інфекціях у дітей», журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2007. № 10.»; 13) Є.І. Юліш, д.м.н. професор О.Є. Чернишева, Ю.А. Сорока «Інтерферонотерапія при ГРВІ і дітей», журнал «Здоров’я України» № 1(16), березень 2011 р.; 14С.П. Кривопустов «Інтаназальне використання інтраназального інтерферону альфа в педіатрії», журнал «Здоров’я України № 1, квітень 2010 р.»; 14) Лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, які часто хворіють: прості відповіді на складні запитання. Л.В. Беш, О.І. Мацюра, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2012 р.; 15) Діти, які часто хворіють: дискусійні питання і можливості їх вирішення. Л.В. Беш, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2011 р.; 16) Назоферон – на варті здоров’я у дітей. А.П. Волосовець. 2010 р.; 17) Наказ МОЗ України від 07.11.2009 № 814 "Про затвердження Клінічного протоколу діагностики та лікування у дітей пандемічного грипу, спричиненого вірусом (А H1/N1 Каліфорнія)"; 18) Наказ МОЗ України від 13.11.2009 № 832 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.05.2009 №189-Адм „Про затвердження „Протоколу діагностики та лікування нового грипу А H1/N1 Каліфорнія) у дорослих"; 19) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 354 Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей; 20) Наказ МОЗ України від 21.04.2005 № 181 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча отоларингологія"; 21) Наказ МОЗ України від 03.07.2006 № 433 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Пульмонологія"; 22) Наказ МОЗ України від 13.01.2005 № 18 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча пульмонологія"; 23) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 355 Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча імунологія"; 24) Грип у дітей. О. К. Александрова. Посібник для лікарів та учнів медичних ВУЗІВ. Краснодар 2008; 25) ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ І МІКРОБІОЛОГІЯ ОСНОВИ ВІРУСОЛОГІЇ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ВІРУСІВ. Навчальний посібник для модульно-рейтингової технології навчання. С.В. Лаптєв, Н.І. Мезенцева. Бійськ 2005.; 26) Особливості харчування вагітних і жінок у період лактації. Н.А. Коровіна, Н.М. Подзолкова, І.М. Захарова. Москва 2008; 27) «Тиждень за тижнем». Сучасний довідник для майбутніх мам. Бердникова О.В. Москва 2007; 28) МЕДСЕСТРИНСТВО ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ. М.А. Андрейчин. О.Л. Івахів. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2002 р.; 29) Вакцинація дитини. Краще запобігти, ніж захворіти. Інформація для батьків ©UNICEF/UKRAINE/2010/G.Pirozzi; 30) МЕДСЕСТРИНСТВО В ТЕРАПІЇ. За загальною редакцією проф. М.І. Шведа та проф. Н.В. Пасєчко. Тернопіль..