Дихальна система плоду

dihatelnaya sis

Функціональна система дихання починає формуватися дуже рано. Близько середини 4-й тижня розвитку з’являється первинний гортанно-трахейне виріст, на дистальному кінці якого вже є пара потовщень, званих легеневими точками або первинними бронхіальнимизалозами нирками. До 4-му тижні формуються первинні правий і лівий бронх. На 5-му тижні відбувається розподіл бронхів на гілки. Потім відбувається швидке подальший розподіл бронхів, в результаті якого утворюється бронхіальне дерево легеневої частки. До 6-му місяця розвитку налічується приблизно 17 порядків гілок, а до моменту народження їх вже 27. Останні з цих гілок відомі як бронхіоли. Протягом 6-го місяця внутрішньоутробного розвитку утворюються альвеоли. Циліндричний епітелій альвеол починає заміщатися плоским, стінки альвеол стоншуються. Одночасно спостерігається збільшення легеневої капілярної мережі.

Легені плоду людини до 16-го тижня вагітності мають залозисту структуру. Вони розтягнуті до функціональної залишкової ємності рідиною, яка продукується легкими. Надлишок цієї рідини заковтується плодом і (або) надходить в навколоплідні води.

Дихальні м’язи дозрівають також рано. За допомогою ультразвукових приладів дихальні рухи плоду можна виявити вже з 11-го тижня вагітності. У нормі дихальні рухи плоду відбуваються при закритій голосової щілини і навколоплідної рідини не надходить у легені. Під час апное у плода рідина в легенях знаходиться під позитивним тиском близько 1,5-3 мм рт. ст. по відношенню до амніоном. Дихальні рухи плоду сприяють розвитку його дихальних м’язів. Продукція рідини легкими і дихальні рухи мають значення в регуляції розвитку легенів.

Одним з найбільш важливих факторів, що сприяють дозріванню легень плода, є синтез і секреція поверхнево-активних ліпідів – сурфактантів. Сурфактанти регулюють поверхневий натяг легень під час вдиху і видиху і підтримують їх в розправленому стані. У плоду в змиві з легких поверхнево-активний лецитин (основний компонент сурфактантів) виявляється на 22-24-му тижні. У 28 тижнів. вагітності він виробляється в достатній кількості, щоб легені могли виконувати свою функцію. До 34-38-му тижні вагітності його кількість збільшується до такого ступеня, що вже забезпечується нормальна функція легенів. У процесі дозрівання легенів, зокрема синтезу сурфактантів, велике значення мають кортикостероїди. Під їх впливом збільшується вміст сурфактантів у легенях і в навколоплідної рідини. У плоду виділяється більше кортикостероїдів під час пологів, ніж у період, їм передує, що сприяє прискореному дозріванню епітелію легенів, продуцирующего сурфактанти.

Джерело: Акушерство: Учебник для медицинских вузов. 4-е изд., д о п . / Э . К. Айламазян.- СПб.: СпецЛит,2003.- 528 с: ил.

Список використаної літератури:

Інструкція до застосування медичного препарату НАЗОФЕРОН; 2) «Аллергология и иммунлогия: национальное руководство» под. ред.. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009 г.; 3) Г.М. Драннік. Клінічна імунологія та алергологія. – Київ. «Здоров’я», 2006 р. 4) Наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»; 5) Г.В. Бекетова «Інтерферони в лікуванні гострих респіраторних інфекцій у дітей», журнал «Ліки України» № 3, (149), 2011 р.; 6) Шехтман М.М., Положенкова Л.А. Гострі респіраторні захворювання у вагітних / / Гінекологія. – 2005. – Т. 7. – № 2. – С. 34-37; 7)Приступа, Л.Н. Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у вагітних: Особливості Лікування та профілактики / / Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2008. – № 5 (14). – С. 14-19; 8) Тарбаева Д.А., Костинов М.П., Загородня Е.Д., Іозефсон С.А., Черданцев А.П.Акушерскі і перинатальні наслідки вагітності, ускладненої гострою респіраторною інфекцією в II триместрі гестації / / Журнал “Акушерство і гінекологія.” – 2012. – № 2; 9) С.О.Крамарєв, д.м.н., професор В.В. Євтушенко «Оцінка ефективності рекомбінантного інтерферону альфа для лікування та профілактики гострих респіратоних вірусних інфекцій у дітей», журнал «Здоров’я України», № 18/1, 2008 р.; 10) А.А.Ярилин. Імунологія. Підручник. Москва. «Геогар-медіа». 2010 р.; 11) О.М. Біловол, П.г. Кравчун, В.Д. Бабаджан. «Клінічна імунологія та алергологія». Навчальний посібник медичних ВНЗ IV рівня акредитації та медичних факультетів університетів. Харків. «Гриф», 2011 р.; 12) С.О. Крамарєв, О.В. Виговська, О.Й. Гриневич «Обгрунтування застосування препаратів інтерферону при гострих респіраторних інфекціях у дітей», журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2007. № 10.»; 13) Є.І. Юліш, д.м.н. професор О.Є. Чернишева, Ю.А. Сорока «Інтерферонотерапія при ГРВІ і дітей», журнал «Здоров’я України» № 1(16), березень 2011 р.; 14С.П. Кривопустов «Інтаназальне використання інтраназального інтерферону альфа в педіатрії», журнал «Здоров’я України № 1, квітень 2010 р.»; 14) Лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, які часто хворіють: прості відповіді на складні запитання. Л.В. Беш, О.І. Мацюра, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2012 р.; 15) Діти, які часто хворіють: дискусійні питання і можливості їх вирішення. Л.В. Беш, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2011 р.; 16) Назоферон – на варті здоров’я у дітей. А.П. Волосовець. 2010 р.; 17) Наказ МОЗ України від 07.11.2009 № 814 "Про затвердження Клінічного протоколу діагностики та лікування у дітей пандемічного грипу, спричиненого вірусом (А H1/N1 Каліфорнія)"; 18) Наказ МОЗ України від 13.11.2009 № 832 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.05.2009 №189-Адм „Про затвердження „Протоколу діагностики та лікування нового грипу А H1/N1 Каліфорнія) у дорослих"; 19) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 354 Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей; 20) Наказ МОЗ України від 21.04.2005 № 181 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча отоларингологія"; 21) Наказ МОЗ України від 03.07.2006 № 433 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Пульмонологія"; 22) Наказ МОЗ України від 13.01.2005 № 18 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча пульмонологія"; 23) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 355 Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча імунологія"; 24) Грип у дітей. О. К. Александрова. Посібник для лікарів та учнів медичних ВУЗІВ. Краснодар 2008; 25) ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ І МІКРОБІОЛОГІЯ ОСНОВИ ВІРУСОЛОГІЇ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ВІРУСІВ. Навчальний посібник для модульно-рейтингової технології навчання. С.В. Лаптєв, Н.І. Мезенцева. Бійськ 2005.; 26) Особливості харчування вагітних і жінок у період лактації. Н.А. Коровіна, Н.М. Подзолкова, І.М. Захарова. Москва 2008; 27) «Тиждень за тижнем». Сучасний довідник для майбутніх мам. Бердникова О.В. Москва 2007; 28) МЕДСЕСТРИНСТВО ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ. М.А. Андрейчин. О.Л. Івахів. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2002 р.; 29) Вакцинація дитини. Краще запобігти, ніж захворіти. Інформація для батьків ©UNICEF/UKRAINE/2010/G.Pirozzi; 30) МЕДСЕСТРИНСТВО В ТЕРАПІЇ. За загальною редакцією проф. М.І. Шведа та проф. Н.В. Пасєчко. Тернопіль..