Алергія (гіперчутливість негайного та уповільненого типів)

89332461

Сутність алергії. На відміну від імунологічних реакцій на введення антигену, що виражаються в антитілоутворенні, клітинних захисних реакціях, толерантності, існує особливий тип реагування на антиген, пов’язаний з підвищеною чутливістю (гіперчутливістю), або гіперергією, до антигену, що супроводжується, як правило, патологічною реакцією. Цю незвичайну, іншу форму реагування на антиген називають, і вивчає його самостійна дисципліна – алергологія. Антигени, що викликають алергічні реакції, називають алергенами.

Поняття «алергія» вперше ввів французький навчань К. Пірке (1906), який алергію розумів як змінену чутливість організму до чужорідного речовині при повторному контакті з цією речовиною. При цьому до алергії він відносив як підвищену, так і знижену чутливість до антигену. В даний час до алергії відносять підвищену чутливість, точніше кажучи, якісно змінену реакцію організму на чужорідну речовину.

Типи алергічних реакцій. Зазвичай до алергічних реакцій відносять два типи реагування на чужорідну речовину: гіперчутливість негайного типу (ГНТ) і гіперчутливість уповільненого типу (ГСТ). До ГНТ відносяться алергічні реакції, які проявляються вже через 20-30 хв після повторної зустрічі з антигеном, а до ГЗТ – реакції, що виникають через 6-8 год і пізніше. Механізм і клінічні прояви ГНТ і ГЗТ різні. ГНТ пов’язана з виробленням антитіл, а ГЗТ – з клітинними реакціями.

ГНТ вперше описана в 1902-1905 рр.. французькими дослідниками Ш. Ріше і Ж. Портьє і російським ученим Г. П. Сахаровим, які показали, що на повторне введення антигену у тварин може виникати стереотипно протікає патологічна реакція, іноді закінчується смертю. Згодом було встановлено, що ця реакція виникає при утворенні комплексу антиген – антитіло і дії цього комплексу на чутливі клітини. ГНТ проявляється в декількох клінічних формах: анафілаксії, атопічних хворобах, сироваткової хвороби, феномен Артюса і хворобах імунних комплексів.

ГЗТ вперше описана Р. Кохом (1890). Ця форма прояву не пов’язана з антитілами, опосередкована клітинними механізмами за участю Т- лімфоцитів. До ГЗТ належать такі форми прояву: туберкулінова реакція, уповільнена алергія до білків, контактна алергія.

В даний час дотримуються класифікації алергічних реакцій за Джеллу і Кумбсу, виділяючи 5 типів. І, II, III типи реакцій пов’язані з антитілами і їх комплексами. До цих типів реакцій відносять ІgЕ-опосередковані реакції, цитотоксичні реакції, реакції імунних комплексів. IV тип реакції опосередковані лімфоїдними клітинами, головним чином Т-лімфоцитами. Він відповідає ГЗТ. V тип реакції – імунні реакції, що здійснюють активацію або інгібування фізіологічних функцій клітин, обумовлені дією антитіл до рецепторів клітин, наприклад гормонів щитовидної залози. В тій чи іншій мірі ці 5 типів алергічних реакцій укладаються в поняття про реакції – ГНТ і ГЗТ. Нижче будуть описані основні прояви алергічних реакцій, що виникають при повторному контакті з антигеном.

Джерело: Мікробіологія. А.А. Воробйов, А.С.Биков, Е.П.Пашков, А.М.Рибакова. Москва «Медицина» 2003р.

Список використаної літератури:

Інструкція до застосування медичного препарату НАЗОФЕРОН; 2) «Аллергология и иммунлогия: национальное руководство» под. ред.. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009 г.; 3) Г.М. Драннік. Клінічна імунологія та алергологія. – Київ. «Здоров’я», 2006 р. 4) Наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»; 5) Г.В. Бекетова «Інтерферони в лікуванні гострих респіраторних інфекцій у дітей», журнал «Ліки України» № 3, (149), 2011 р.; 6) Шехтман М.М., Положенкова Л.А. Гострі респіраторні захворювання у вагітних / / Гінекологія. – 2005. – Т. 7. – № 2. – С. 34-37; 7)Приступа, Л.Н. Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у вагітних: Особливості Лікування та профілактики / / Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2008. – № 5 (14). – С. 14-19; 8) Тарбаева Д.А., Костинов М.П., Загородня Е.Д., Іозефсон С.А., Черданцев А.П.Акушерскі і перинатальні наслідки вагітності, ускладненої гострою респіраторною інфекцією в II триместрі гестації / / Журнал “Акушерство і гінекологія.” – 2012. – № 2; 9) С.О.Крамарєв, д.м.н., професор В.В. Євтушенко «Оцінка ефективності рекомбінантного інтерферону альфа для лікування та профілактики гострих респіратоних вірусних інфекцій у дітей», журнал «Здоров’я України», № 18/1, 2008 р.; 10) А.А.Ярилин. Імунологія. Підручник. Москва. «Геогар-медіа». 2010 р.; 11) О.М. Біловол, П.г. Кравчун, В.Д. Бабаджан. «Клінічна імунологія та алергологія». Навчальний посібник медичних ВНЗ IV рівня акредитації та медичних факультетів університетів. Харків. «Гриф», 2011 р.; 12) С.О. Крамарєв, О.В. Виговська, О.Й. Гриневич «Обгрунтування застосування препаратів інтерферону при гострих респіраторних інфекціях у дітей», журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2007. № 10.»; 13) Є.І. Юліш, д.м.н. професор О.Є. Чернишева, Ю.А. Сорока «Інтерферонотерапія при ГРВІ і дітей», журнал «Здоров’я України» № 1(16), березень 2011 р.; 14С.П. Кривопустов «Інтаназальне використання інтраназального інтерферону альфа в педіатрії», журнал «Здоров’я України № 1, квітень 2010 р.»; 14) Лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, які часто хворіють: прості відповіді на складні запитання. Л.В. Беш, О.І. Мацюра, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2012 р.; 15) Діти, які часто хворіють: дискусійні питання і можливості їх вирішення. Л.В. Беш, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2011 р.; 16) Назоферон – на варті здоров’я у дітей. А.П. Волосовець. 2010 р.; 17) Наказ МОЗ України від 07.11.2009 № 814 "Про затвердження Клінічного протоколу діагностики та лікування у дітей пандемічного грипу, спричиненого вірусом (А H1/N1 Каліфорнія)"; 18) Наказ МОЗ України від 13.11.2009 № 832 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.05.2009 №189-Адм „Про затвердження „Протоколу діагностики та лікування нового грипу А H1/N1 Каліфорнія) у дорослих"; 19) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 354 Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей; 20) Наказ МОЗ України від 21.04.2005 № 181 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча отоларингологія"; 21) Наказ МОЗ України від 03.07.2006 № 433 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Пульмонологія"; 22) Наказ МОЗ України від 13.01.2005 № 18 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча пульмонологія"; 23) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 355 Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча імунологія"; 24) Грип у дітей. О. К. Александрова. Посібник для лікарів та учнів медичних ВУЗІВ. Краснодар 2008; 25) ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ І МІКРОБІОЛОГІЯ ОСНОВИ ВІРУСОЛОГІЇ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ВІРУСІВ. Навчальний посібник для модульно-рейтингової технології навчання. С.В. Лаптєв, Н.І. Мезенцева. Бійськ 2005.; 26) Особливості харчування вагітних і жінок у період лактації. Н.А. Коровіна, Н.М. Подзолкова, І.М. Захарова. Москва 2008; 27) «Тиждень за тижнем». Сучасний довідник для майбутніх мам. Бердникова О.В. Москва 2007; 28) МЕДСЕСТРИНСТВО ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ. М.А. Андрейчин. О.Л. Івахів. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2002 р.; 29) Вакцинація дитини. Краще запобігти, ніж захворіти. Інформація для батьків ©UNICEF/UKRAINE/2010/G.Pirozzi; 30) МЕДСЕСТРИНСТВО В ТЕРАПІЇ. За загальною редакцією проф. М.І. Шведа та проф. Н.В. Пасєчко. Тернопіль..