Фактори неспецифічного захисту організму

images3

Механічні чинники. Шкіра та слизові оболонки механічно перешкоджають проникненню мікроорганізмів та інших антигенів в організм. Останні все ж можуть потрапляти в організм при захворюваннях і ушкодженнях шкіри (травми, опіки, запальні захворювання, укуси комах, тварин і т. д.), а в деяких випадках і через нормальну шкіру і слизову оболонку, проникаючи між клітинами або через клітини епітелію (наприклад, віруси). Механічний захист здійснює також Війчастий епітелій верхніх дихальних шляхі , так як рух війок постійно видаляє слиз разом із сторонніми частинками і мікроорганізмами, які потрапили в дихальні шляхи

Фізико-хімічні фактори. антимікробні властивості мають оцтова, молочна, мурашина та інші кислоти, що виділяються потовими і сальними залозами шкіри; соляна кислота шлункового соку, а також протеолітичні і інші ферменти, наявні в рідинах і тканинах організму. Особлива роль у антимікробній дії належить ферменту лізоциму.

Цей протеолітичний фермент, відкритий в 1909 р. П. Л. Лащенко і виділений в 1922 р. А. Флемінгом, отримав назву «мурамідаза», так як руйнує клітинну стінку бактерій та інших клітин, викликаючи їх загибель і сприяючи фагоцитозу. Лізоцим виробляють макрофаги і нейтрофіли. Міститься він у великих кількостях у всіх секретах, рідинах і тканинах організму (кров, слина, сльози, молоко, кишковий слиз, мозок і т. д.). Зниження рівня ферменту призводить до виникнення інфекційних та інших запальних захворювань. В даний час здійснено хімічний синтез лізоциму, і він використовується як медичний препарат для лікування запальних захворювань.

Імунобіологічні чинники. У процесі еволюції сформувався комплекс гуморальних і клітинних факторів неспецифічної резистентності, спрямованих на усунення чужорідних речовин і частинок, що потрапили в організм.

Гуморальні фактори неспецифічної резистентності складаються з різноманітних білків, що містяться в крові і рідинах організму. До них відносяться білки системи комплементу, інтерферон, трансферин, р- лізину, білок пропердин, фибронектин та ін.

Білки системи комплементу зазвичай неактивні, але здобувають активність в результаті послідовної активації та взаємодії компонентів комплементу. Інтерферон надає імуномодулюючий, проліферативний ефект і викликає в клітці, інфікованої вірусом, стан противірусної резистентності. (β – Лізіньї виробляються тромбоцитами і мають бактерицидну дію. Трансферин конкурує з мікроорганізмами за необхідні для них метаболіти, без будь-яких збудників не можуть розмножуватися. Білок пропердин бере участь в активації комплементу та інших реакціях. Сироваткові інгібітори крові, наприклад р-інгібітори (р- ліпопротеїни), інактивують багато вірусів в результаті неспецифічної блокади їх поверхні.

Окремі гуморальніфактори (деякі компоненти комплементу, фібронектину та ін.) разом з антитілами взаємодіють з поверхнею мікроорганізмів, сприяючи їх фагоцитозу, граючи роль опсонінов.

Велике значення в неспецифічної резистентності мають клітини, здатні до фагоцитозу, а також клітини з цитотоксичною активністю, звані природними кілерами, або NK- клітинами. NK-клітини являють собою особливу популяцію лімфоцитоподібних клітин (великі грануловмісних лімфоцити), що володіють цитотоксичною дією проти чужорідних клітин (ракових, клітин найпростіших і клітин, вражений – них вірусом). Мабуть, NK-клітини здійснюють в організмі протипухлинний нагляд.

У підтримці резистентності організму має велике значення і нормальна мікрофлора організму.

Джерело: Мікробіологія. А.А. Воробйов, А.С.Биков, Е.П.Пашков, А.М.Рибакова. Москва «Медицина» 2003р.

Список використаної літератури:

Інструкція до застосування медичного препарату НАЗОФЕРОН; 2) «Аллергология и иммунлогия: национальное руководство» под. ред.. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009 г.; 3) Г.М. Драннік. Клінічна імунологія та алергологія. – Київ. «Здоров’я», 2006 р. 4) Наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»; 5) Г.В. Бекетова «Інтерферони в лікуванні гострих респіраторних інфекцій у дітей», журнал «Ліки України» № 3, (149), 2011 р.; 6) Шехтман М.М., Положенкова Л.А. Гострі респіраторні захворювання у вагітних / / Гінекологія. – 2005. – Т. 7. – № 2. – С. 34-37; 7)Приступа, Л.Н. Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у вагітних: Особливості Лікування та профілактики / / Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2008. – № 5 (14). – С. 14-19; 8) Тарбаева Д.А., Костинов М.П., Загородня Е.Д., Іозефсон С.А., Черданцев А.П.Акушерскі і перинатальні наслідки вагітності, ускладненої гострою респіраторною інфекцією в II триместрі гестації / / Журнал “Акушерство і гінекологія.” – 2012. – № 2; 9) С.О.Крамарєв, д.м.н., професор В.В. Євтушенко «Оцінка ефективності рекомбінантного інтерферону альфа для лікування та профілактики гострих респіратоних вірусних інфекцій у дітей», журнал «Здоров’я України», № 18/1, 2008 р.; 10) А.А.Ярилин. Імунологія. Підручник. Москва. «Геогар-медіа». 2010 р.; 11) О.М. Біловол, П.г. Кравчун, В.Д. Бабаджан. «Клінічна імунологія та алергологія». Навчальний посібник медичних ВНЗ IV рівня акредитації та медичних факультетів університетів. Харків. «Гриф», 2011 р.; 12) С.О. Крамарєв, О.В. Виговська, О.Й. Гриневич «Обгрунтування застосування препаратів інтерферону при гострих респіраторних інфекціях у дітей», журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2007. № 10.»; 13) Є.І. Юліш, д.м.н. професор О.Є. Чернишева, Ю.А. Сорока «Інтерферонотерапія при ГРВІ і дітей», журнал «Здоров’я України» № 1(16), березень 2011 р.; 14С.П. Кривопустов «Інтаназальне використання інтраназального інтерферону альфа в педіатрії», журнал «Здоров’я України № 1, квітень 2010 р.»; 14) Лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, які часто хворіють: прості відповіді на складні запитання. Л.В. Беш, О.І. Мацюра, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2012 р.; 15) Діти, які часто хворіють: дискусійні питання і можливості їх вирішення. Л.В. Беш, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2011 р.; 16) Назоферон – на варті здоров’я у дітей. А.П. Волосовець. 2010 р.; 17) Наказ МОЗ України від 07.11.2009 № 814 "Про затвердження Клінічного протоколу діагностики та лікування у дітей пандемічного грипу, спричиненого вірусом (А H1/N1 Каліфорнія)"; 18) Наказ МОЗ України від 13.11.2009 № 832 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.05.2009 №189-Адм „Про затвердження „Протоколу діагностики та лікування нового грипу А H1/N1 Каліфорнія) у дорослих"; 19) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 354 Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей; 20) Наказ МОЗ України від 21.04.2005 № 181 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча отоларингологія"; 21) Наказ МОЗ України від 03.07.2006 № 433 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Пульмонологія"; 22) Наказ МОЗ України від 13.01.2005 № 18 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча пульмонологія"; 23) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 355 Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча імунологія"; 24) Грип у дітей. О. К. Александрова. Посібник для лікарів та учнів медичних ВУЗІВ. Краснодар 2008; 25) ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ І МІКРОБІОЛОГІЯ ОСНОВИ ВІРУСОЛОГІЇ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ВІРУСІВ. Навчальний посібник для модульно-рейтингової технології навчання. С.В. Лаптєв, Н.І. Мезенцева. Бійськ 2005.; 26) Особливості харчування вагітних і жінок у період лактації. Н.А. Коровіна, Н.М. Подзолкова, І.М. Захарова. Москва 2008; 27) «Тиждень за тижнем». Сучасний довідник для майбутніх мам. Бердникова О.В. Москва 2007; 28) МЕДСЕСТРИНСТВО ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ. М.А. Андрейчин. О.Л. Івахів. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2002 р.; 29) Вакцинація дитини. Краще запобігти, ніж захворіти. Інформація для батьків ©UNICEF/UKRAINE/2010/G.Pirozzi; 30) МЕДСЕСТРИНСТВО В ТЕРАПІЇ. За загальною редакцією проф. М.І. Шведа та проф. Н.В. Пасєчко. Тернопіль..