Порушення складу нормальної мікрофлори

thumb При різних захворюваннях порушується кількісне і якісне співвідношення представників нормальної мікрофлори, що сприяє розмноженню патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів. У цьому випадку розвивається патологічний процес, званий дисбактеріозом (дисбіозом).

Дисбактеріоз – це кількісна і якісна зміна складу нормальної мікрофлори, що приводить до розвитку або посилення патологічного процесу.

Причини розвитку дисбактеріозу:

  • захворювання шлунково-кишкового тракту інфекційної або неінфекційної природи;
  • нераціональне застосування антибіотиків і хіміопрепаратів;
  • неповноцінне (незбалансоване) харчування (особливо у дітей 1-го року життя);
  • злоякісні новоутворення;
  • хірургічні втручання;
  • гормональні порушення;
  • імунодефіцитні стани.

Таким чином, дисбактеріоз – це не самостійне захворювання, а стан організму, яке може спостерігатися у хворих з різними діагнозами.

Приклади дисбактеріозів:

Кандидозне ураження слизової оболонки порожнини рота – часто виникає у дітей грудного віку.

Дисбактеріоз кишечника при інфекційних захворюваннях – це стан, при якому різко зменшується кількість облігатних анаеробів і збільшується популяція факультативних анаеробів, в результаті чого в товстій кишці починають переважати гнильні процеси, збільшується газоутворення, посилюється перистальтика кишечника. Спостерігається здуття живота, болючість при пальпації, рідкий стілець.

Дисбактеріоз піхви (вагіноз) – бактеріальний вагіноз розвивається у жінок при зниженні продукції естрогенів. Відбувається заміщення резидентної молочнокислої флори гарднерелами, стафілококами.

Для лікування дисбактеріозу кишечника використовують препарати нормальної мікрофлори ( еубіотики ), що містять живі бактерії – резиденти: біфідобактерії, лактобактерії, кишкову паличку. Застосовуються перорально.

Таким чином, нормальна мікрофлора грає важливу роль в захисті організму від патогенних мікроорганізмів. У той же час представники нормальної мікрофлори за певних умов також здатні викликати запальні процеси мікробної етіології. Наприклад, після перенесеного грипу мікроорганізми, що мешкають в носоглотці можуть викликати запалення легенів.

Виникнення захворювань, викликаних представниками нормальної мікрофлори, може бути обумовлено наступними причинами:

– Проникнення мікроорганізмів в незвичайні для них місця проживання – в нормі стерильні (кров, черевна порожнина, легкі, сечовивідні шляхи);

Зниження реактивності організму. У осіб з пригніченим імунітетом представники нормальної мікрофлори можуть викликати важкі захворювання з летальним результатом. Наприклад: генералізований кандидоз – у хворих у термінальній стадії СНІД.

– На тлі деяких соматичних захворювань може різко збільшуватися надходження в системний кровотік ендотоксинів грамнегативної кишкової мікрофлори. Розвивається ендотоксиновий шок, поліорганна недостатність. При цьому ніяких мікроорганізмів ззовні не надходить. Ендотоксінемія пов’язана з власною мікрофлорою макроорганізму. Такий процес можливий при патології вагітності, застійної серцевої недостатності, патології печінки. Наприклад: гепатит, цироз печінки.

В результаті дії липополисахарида грамнегативнихмікроорганізмів вивільняється додаткова кількість гістаміну, що може викликати алергічні стани.

Необхідно відзначити також, що окремих представників нормальної мікрофлори використовують як санітарно-показових мікроорганізмів, що свідчать про забруднення навколишнього середовища (води, грунту, повітря, продуктів харчування) виділеннями людини, що дозволяє нам судити про їх епідеміологічні небезпеки. Такими мікроорганізмами є, наприклад Clostridium perfringens і Enterococcus faecalis, які мешкають в товстій кишці .

Джерело: МІКРОФЛОРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ТІЛА ЛЮДИНИ. Літус Н.В., Сергєєв А.Г., Григор’єва Ю.В., Ішутінова В.Г. Єкатеринбург, 2008

Список використаної літератури:

Інструкція до застосування медичного препарату НАЗОФЕРОН; 2) «Аллергология и иммунлогия: национальное руководство» под. ред.. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009 г.; 3) Г.М. Драннік. Клінічна імунологія та алергологія. – Київ. «Здоров’я», 2006 р. 4) Наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»; 5) Г.В. Бекетова «Інтерферони в лікуванні гострих респіраторних інфекцій у дітей», журнал «Ліки України» № 3, (149), 2011 р.; 6) Шехтман М.М., Положенкова Л.А. Гострі респіраторні захворювання у вагітних / / Гінекологія. – 2005. – Т. 7. – № 2. – С. 34-37; 7)Приступа, Л.Н. Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у вагітних: Особливості Лікування та профілактики / / Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2008. – № 5 (14). – С. 14-19; 8) Тарбаева Д.А., Костинов М.П., Загородня Е.Д., Іозефсон С.А., Черданцев А.П.Акушерскі і перинатальні наслідки вагітності, ускладненої гострою респіраторною інфекцією в II триместрі гестації / / Журнал “Акушерство і гінекологія.” – 2012. – № 2; 9) С.О.Крамарєв, д.м.н., професор В.В. Євтушенко «Оцінка ефективності рекомбінантного інтерферону альфа для лікування та профілактики гострих респіратоних вірусних інфекцій у дітей», журнал «Здоров’я України», № 18/1, 2008 р.; 10) А.А.Ярилин. Імунологія. Підручник. Москва. «Геогар-медіа». 2010 р.; 11) О.М. Біловол, П.г. Кравчун, В.Д. Бабаджан. «Клінічна імунологія та алергологія». Навчальний посібник медичних ВНЗ IV рівня акредитації та медичних факультетів університетів. Харків. «Гриф», 2011 р.; 12) С.О. Крамарєв, О.В. Виговська, О.Й. Гриневич «Обгрунтування застосування препаратів інтерферону при гострих респіраторних інфекціях у дітей», журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2007. № 10.»; 13) Є.І. Юліш, д.м.н. професор О.Є. Чернишева, Ю.А. Сорока «Інтерферонотерапія при ГРВІ і дітей», журнал «Здоров’я України» № 1(16), березень 2011 р.; 14С.П. Кривопустов «Інтаназальне використання інтраназального інтерферону альфа в педіатрії», журнал «Здоров’я України № 1, квітень 2010 р.»; 14) Лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, які часто хворіють: прості відповіді на складні запитання. Л.В. Беш, О.І. Мацюра, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2012 р.; 15) Діти, які часто хворіють: дискусійні питання і можливості їх вирішення. Л.В. Беш, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2011 р.; 16) Назоферон – на варті здоров’я у дітей. А.П. Волосовець. 2010 р.; 17) Наказ МОЗ України від 07.11.2009 № 814 "Про затвердження Клінічного протоколу діагностики та лікування у дітей пандемічного грипу, спричиненого вірусом (А H1/N1 Каліфорнія)"; 18) Наказ МОЗ України від 13.11.2009 № 832 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.05.2009 №189-Адм „Про затвердження „Протоколу діагностики та лікування нового грипу А H1/N1 Каліфорнія) у дорослих"; 19) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 354 Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей; 20) Наказ МОЗ України від 21.04.2005 № 181 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча отоларингологія"; 21) Наказ МОЗ України від 03.07.2006 № 433 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Пульмонологія"; 22) Наказ МОЗ України від 13.01.2005 № 18 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча пульмонологія"; 23) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 355 Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча імунологія"; 24) Грип у дітей. О. К. Александрова. Посібник для лікарів та учнів медичних ВУЗІВ. Краснодар 2008; 25) ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ І МІКРОБІОЛОГІЯ ОСНОВИ ВІРУСОЛОГІЇ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ВІРУСІВ. Навчальний посібник для модульно-рейтингової технології навчання. С.В. Лаптєв, Н.І. Мезенцева. Бійськ 2005.; 26) Особливості харчування вагітних і жінок у період лактації. Н.А. Коровіна, Н.М. Подзолкова, І.М. Захарова. Москва 2008; 27) «Тиждень за тижнем». Сучасний довідник для майбутніх мам. Бердникова О.В. Москва 2007; 28) МЕДСЕСТРИНСТВО ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ. М.А. Андрейчин. О.Л. Івахів. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2002 р.; 29) Вакцинація дитини. Краще запобігти, ніж захворіти. Інформація для батьків ©UNICEF/UKRAINE/2010/G.Pirozzi; 30) МЕДСЕСТРИНСТВО В ТЕРАПІЇ. За загальною редакцією проф. М.І. Шведа та проф. Н.В. Пасєчко. Тернопіль..