Детальніше про Назоферон®

Назоферон ® – ефективний та безпечний противірусний засіб для лікування та профілактики грипу та ГРВІ, дозволений для застосування дітям з першого місяця життя, дорослим.

ПРОТИВІРУСНА ДІЯ НАЗОФЕРОНУ®

Назоферон® має подвійний механізм противірусної дії:

1. Пригнічує реплікацію, транскрипцію і трансляцію РНК вірусів, зумовлюючи цим пряму противірусну дію:

 • Індукує специфічні білки –пригнічує синтез вірусної мРНК
 • Індукує 2,5 олігоаденілатсинтетазу – руйнує вірусну мРНК
 • Активує протеїнкіназу (РНК-залежну) – пригнічує синтез білків вірусної оболонки

2. Формує захисний бар’эр шляхом розвитку резистентності неінфікованих клітин організму до дії вірусів

Інтерферон (НАЗОФЕРОН®) діє на більшість відомих вірусів, які є причиною розвитку грипу та ГРВІ, що підтверджує його універсальність . Цей факт пов’язаний з тим, що інтерферон – це неспецифічний фактор імунного захисту організму.

НАЗОФЕРОН® – універсальний противірусний засіб, який діє на більшість відомих вірусів, які є причиною розвитку грипу та ГРВІ.

Основні типи вірусів, які викликають розвиток грипу та ГРВІ:

 • Ріновіруси та реовіруси (більше 113 сероварів)
 • Віруси парагрипу (4 серотипи)
 • Аденовіруси (більше 40 серотипів
 • Віруси грипу
 • Респіраторно-синцитіальні віруси (2 серовари)
 • Ентеровіруси (Коксакі, ЕСНО)

ІМУНОМОДУЛЮЮЧА ДІЯ НАЗОФЕРОНУ®

NAZOFERON

НАЗОФЕРОН® підсилює:

 • фагоцитарну та бактерицидну ативність макрофагів
 • специфічну цитотоксичність Т-лімфоцитів

Особливу групу пацієнтів формують хворі зі зниженим імунітетом, або ж люди ,які належать до групи “ризику”

Згідно наказу МОЗ України від 16.09.2011 № 595 “Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів” до них відносяться:

Групи ризику осіб, які мають високу ймовірність захворіти грипом та ГРВІ:

 • діти до 5 років (особливо діти до 2 років)
 • вагітні жінки
 • особи віком від 65 років
 • хворі на діабет
 • особи з надмірною вагою
 • хворі на хронічні захворювання дихальної та серцево-судинної
 • особи з іншими тяжкими хронічними захворюваннями
 • хворі, які приймають препарати з імуносупресивною дією

Професійні групи ризику:

 • медичні працівник
 • вчителі і вихователі
 • продавці
 • водії громадського транспорту
 • усі, хто працює в багатолюдних місцях

Отже, для людей зі зниженим імунним статусом особливо важливими є безпека та вплив лікарського засобу на імунітет, зокрема активація імунітету та підвищення опірності організму до дії вірусів.

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ НАЗОФЕРОНУ®

 • індукує активність ферментів індол амін-2,3-дезоксигенази та NO-синтетази, що призводить до загибелі бактеріальної клітини
 • пригнічує здатність бактерій до інвазії в клітини
 • активує антибактеріальні механізми захисту оргнізму

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ДИТИНИ

 • незрілість та знижена реактивність імунної системи
 • слабкий противірусний захист організму дитини, внаслідок зниженої активності Т-лімфоцитів
 • недостатня секреція інтерферонів
 • низький рівень комплексів в слизових оболонках

Часто хворіючі діти (ЧХД) – це медичний термін, який виділяє групу дітей, для яких характерний більш високий, ніж у їх однолітків, рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції. В таких дітей значно частіше виявляють хронічні захворювання ЛОР-органів і бронхолегеневої системи, частіше зустрічається бронхіальна астма та ряд інших патологій. По даним різних авторів, ЧХД становлять від 15% до 75% всієї дитячої популяції(!).

КРИТЕРІЇ ВКЛЮЧЕННЯ ДІТЕЙ В ГРУПУ ЧАСТО ХВОРІЮЧИХ (А.А.Баранов. В.Ю. Альбицький, 1986)

Вік дитини

Частота епізодів ГРВІ в рік

До року

4 і більше

1-3 роки

6 і більше

4-5 років

5 і більше

Старше 5 років

4 і більше

Деякі вітчизняні автори рекомендують включати в цю групу тих дітей, в яких ГРЗ протікає тривало – більше 14 днів.

Чому ж небезпечні часті та рецидивуючі респіраторні захворювання в дитячому віці?

 • Часті та, особливо важко протікаючі ГРЗ, призводять до порушення функціонування різних органів та систем: органів дихання з формуванням хронічних запальних процесів в бронхолегеневій системі, серцево-судинній системі, шлунково-кишковому тракті, вегетативній нервовій системі.
 • Багатократно перенесені вірусні захворювання призводять до вираженого зниження імунологічної резистентності, тобто ці діти імунологічно скомпроментовані.

У ЧХД сильно напружені процеси імунного реагування, що призводять до виснаження резервних можливостей інтерфероногенезу, і , як наслідок, до розвитку місцевих ( приєднання бактеріальної інфекції на різних рівнях респіраторного тракту) та загальних (формування різних імунних патологій) ускладнень.

При ГРЗ, які часто повторюються, адекватного відновлення функціональних характеристик імунної системи не відбувається. Нові епізод ГРВІ:

 • пригнічують фактори вродженого імунітету, зокрема призводять до інгібіції інтерфероноутворення та дисбалансу всієї системи інтерферону, що спричиняє слабкість неспецифічного противірусного захисту.
 • сприяють утворенню або ж загостренню вже існуючого хронічного вогнища інфекції.
 • зміна противірусної резистентності та присутність персистуючої інфекції призводять до пригнічення функцій імунної системи (Т- та В- клітинної ланки) і розвитку частих та рецидивуючих респіраторних захворювань.

У зв’язку з тим, що розвиток частих та рецидивуючих респіраторних захворювань етіологічно пов’язаний, в першу чергу, з вірусними інфекціями та в 80% ЧХД порушений синтез α-інтерферону протягом всіх сезонів року, який є одним із головних механізмів противірусного захисту організму, обґрунтованим є призначення інтерферонів (НАЗОФЕРОНУ®).

ПОРУШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ЧАСТО ХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ:

Імунна система

% дітей з порушенням показників

Знижений синтез α-інтерферону

У 80% дітей протягом всіх сезонів року

Знижений синтез γ-інтерферону

У 85% дітей

Зміни Т-клітинної ланки імунітету

У 62% часто хворіючи дітей

Гіпоімуноглобулінемія

Зниження рівня IgG та IgA у 20%

Дисбаланс в системі інтерферону

У 51%-75% часто хворіючи дітей

Отже, причинами розвитку частих та рецидивуючих респіраторних захворювань у дітей є:

 • Фізіологічна незрілість та знижена реактивність імунної системи дітей.
 • Слабкий бар’єрний захист організму дитини, через низький рівень імунних комплексів в слизових оболонках (IgG, IgA).
 • Порушення системи інтерфероноутворення (в 80% ЧХД порушений синтез α-інтерферону протягом всіх сезонів року), яке призводить до зниження противірусного захисту організму та розвитку повторних епізодів ГРВІ.

Назоферон® – це рекомбінантний інтерферон альфа – 2b вже готовий до застосування!

НАЗОФЕРОН®:

 • ефективний противірусний препарат для лікування ГРВІ у дітей з частими та рецидивуючими респіраторними захворюваннями.
 • підвищує активність імунних сил організму та дозволяє зменшити частоту розвитку захворювань ГРВІ.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Вік

Профілактика

Лікування

При контакті з хворими,
при переохолодженні

Пр сезонному підвищенні захворюваності

Дітям від 1 місяця до 1 року

по 1 краплі в кожний носовий хід 2 рази на день, 5-7 днів

по 1 краплі одноразово в кожний носовий хід вранці з інтервалом через 1-2 дні

по 1 краплі в кожний носовий хід 5 разів на день

Дітям від 1 до 3 років

по 2 краплі (спрей-дози) в кожний носовий хід 2 рази на день, 5-7 днів

по 2 краплі (спрей-дози) одноразово в кожний носовий хід вранці з інтервалом через 1-2 дні

по 2 краплі (спрей-дози) в кожний носовий хід 3-4 рази на день

Дітям від 3 до 14 років

по 2 краплі (спрей-дози) в кожний носовий хід 2 рази на день, 5-7 днів

по 2 краплі (спрей-дози) одноразово в кожний носовий хід вранці з інтервалом через 1-2 дні

по 2 краплі (спрей-дози) в кожний носовий хід 3-4 рази на день

Дорослим

по 3 краплі (спрій-дози) в кожний носовий хід 2 рази на день, 5-7 днів

по 3 краплі (спрей-дози) одноразово в кожний носовий хід вранці з інтервалом через 1-2 дні

по 3 краплі (спрій-дози) в кожний носовий хід 3-4 рази на день

Список використаної літератури:

Інструкція до застосування медичного препарату НАЗОФЕРОН; 2) «Аллергология и иммунлогия: национальное руководство» под. ред.. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009 г.; 3) Г.М. Драннік. Клінічна імунологія та алергологія. – Київ. «Здоров’я», 2006 р. 4) Наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»; 5) Г.В. Бекетова «Інтерферони в лікуванні гострих респіраторних інфекцій у дітей», журнал «Ліки України» № 3, (149), 2011 р.; 6) Шехтман М.М., Положенкова Л.А. Гострі респіраторні захворювання у вагітних / / Гінекологія. – 2005. – Т. 7. – № 2. – С. 34-37; 7)Приступа, Л.Н. Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у вагітних: Особливості Лікування та профілактики / / Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2008. – № 5 (14). – С. 14-19; 8) Тарбаева Д.А., Костинов М.П., Загородня Е.Д., Іозефсон С.А., Черданцев А.П.Акушерскі і перинатальні наслідки вагітності, ускладненої гострою респіраторною інфекцією в II триместрі гестації / / Журнал “Акушерство і гінекологія.” – 2012. – № 2; 9) С.О.Крамарєв, д.м.н., професор В.В. Євтушенко «Оцінка ефективності рекомбінантного інтерферону альфа для лікування та профілактики гострих респіратоних вірусних інфекцій у дітей», журнал «Здоров’я України», № 18/1, 2008 р.; 10) А.А.Ярилин. Імунологія. Підручник. Москва. «Геогар-медіа». 2010 р.; 11) О.М. Біловол, П.г. Кравчун, В.Д. Бабаджан. «Клінічна імунологія та алергологія». Навчальний посібник медичних ВНЗ IV рівня акредитації та медичних факультетів університетів. Харків. «Гриф», 2011 р.; 12) С.О. Крамарєв, О.В. Виговська, О.Й. Гриневич «Обгрунтування застосування препаратів інтерферону при гострих респіраторних інфекціях у дітей», журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2007. № 10.»; 13) Є.І. Юліш, д.м.н. професор О.Є. Чернишева, Ю.А. Сорока «Інтерферонотерапія при ГРВІ і дітей», журнал «Здоров’я України» № 1(16), березень 2011 р.; 14С.П. Кривопустов «Інтаназальне використання інтраназального інтерферону альфа в педіатрії», журнал «Здоров’я України № 1, квітень 2010 р.»; 14) Лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, які часто хворіють: прості відповіді на складні запитання. Л.В. Беш, О.І. Мацюра, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2012 р.; 15) Діти, які часто хворіють: дискусійні питання і можливості їх вирішення. Л.В. Беш, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2011 р.; 16) Назоферон – на варті здоров’я у дітей. А.П. Волосовець. 2010 р.; 17) Наказ МОЗ України від 07.11.2009 № 814 "Про затвердження Клінічного протоколу діагностики та лікування у дітей пандемічного грипу, спричиненого вірусом (А H1/N1 Каліфорнія)"; 18) Наказ МОЗ України від 13.11.2009 № 832 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.05.2009 №189-Адм „Про затвердження „Протоколу діагностики та лікування нового грипу А H1/N1 Каліфорнія) у дорослих"; 19) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 354 Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей; 20) Наказ МОЗ України від 21.04.2005 № 181 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча отоларингологія"; 21) Наказ МОЗ України від 03.07.2006 № 433 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Пульмонологія"; 22) Наказ МОЗ України від 13.01.2005 № 18 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча пульмонологія"; 23) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 355 Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча імунологія"; 24) Грип у дітей. О. К. Александрова. Посібник для лікарів та учнів медичних ВУЗІВ. Краснодар 2008; 25) ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ І МІКРОБІОЛОГІЯ ОСНОВИ ВІРУСОЛОГІЇ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ВІРУСІВ. Навчальний посібник для модульно-рейтингової технології навчання. С.В. Лаптєв, Н.І. Мезенцева. Бійськ 2005.; 26) Особливості харчування вагітних і жінок у період лактації. Н.А. Коровіна, Н.М. Подзолкова, І.М. Захарова. Москва 2008; 27) «Тиждень за тижнем». Сучасний довідник для майбутніх мам. Бердникова О.В. Москва 2007; 28) МЕДСЕСТРИНСТВО ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ. М.А. Андрейчин. О.Л. Івахів. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2002 р.; 29) Вакцинація дитини. Краще запобігти, ніж захворіти. Інформація для батьків ©UNICEF/UKRAINE/2010/G.Pirozzi; 30) МЕДСЕСТРИНСТВО В ТЕРАПІЇ. За загальною редакцією проф. М.І. Шведа та проф. Н.В. Пасєчко. Тернопіль..