Назоферон® та дорослі

gripp13

Грип і ГРВІ займають перше місце за частотою і кількістю випадків у світі і складають 95% всіх інфекційних захворювань, з яких приблизно 20% припадає на грип.

Розглядаючи ГРВІ, як загальне поняття, можна сказати, що це ціла група респіраторних вірусних захворювань, які вражають верхні дихальні шляхи. Налічується понад 300 видів вірусів збудників ГРВІ. За статистикою кожна доросла людина хворіє респіраторними захворюваннями два-три рази на рік.

Практично єдиним джерелом інфекції є людина, що переносить клінічно виражену, рідше – безсимптомну, форми інфекції.

При всіх вірусних інфекціях в організмі відбувається продукція інтерферону – спеціального білка імунної системи, який захищає організм від вірусної інфекції. Продукція інтерферонів є найбільш швидкою реакцією організму на зараження інфекційним агентом. Система ІФН формує захисний бар’єр на шляху вірусів набагато раніше, ніж специфічні захисні реакції імунітету.

У результаті дії інтерферону відбувається придушення розмноження вірусів, а також противірусна захист незаражених клітин. Механізм цього полягає в придушенні синтезу вірусної РНК і білків оболонки вірусів. Крім противірусного ефекту інтерферони надають імуномодулюючу та антибактеріальну дію.

Інтерферон діє на більшість відомих вірусів, які є причиною розвитку грипу та ГРВІ, що підтверджує його універсальність . Цей факт пов’язаний з тим, що інтерферон – це неспецифічний фактор імунного захисту організму.

Особливу групу людей формують хворі зі зниженим імунітетом, або ж люди , імунна система яких піддається постійному навантаженню та виснаженню. Виснажена імунна система людини не в змозі швидко та ефективно відреагувати на віруси, які потрапили в організм. Також, некоректно вибраний лікарський засіб для лікування грипу та ГРВІ таких хворих несе додаткове навантаження на їхні імунні сили.

До цієї групи людей в першу чергу відносяться:

 • Люди віком від 65 років
 • Люди з надмірною вагою
 • Хворі на діабет
 • Хворі на хронічні захворювання серцево-судинної системи
 • Люди з іншими тяжкими захворюваннями
 • Люди, що перебувають на імуносупресорній терапії

Треба ще відзначити професійні групи ризику:

 • Медичні працівники
 • Вчителі й вихователі
 • Продавці
 • Водії громадського транспорту
 • Та усі, хто працює в багатолюдних місцях
 • Вагітні жінки

При хронічних захворюваннях у хворих виявляється знижена здатність до інтерфероноутворення. Дефіцит α-інтерферону зумовлює підвищену чутливість до вірусних інфекцій, що призводить до частих епізодів грипу та ГРВІ, які мають в’ялопротікаючий затяжний характер.

Отже, для людей зі зниженим імунним статусом, з хронічними захворюваннями та людей, які знаходяться у групі ризику при виборі лікарських засобів необхідно обов’язково враховувати їхню фізіологічно зумовлену знижену здатність до інтерфероноутворення, безпеку лікарського засобу та вплив його на імунітет, зокрема активація імунітету та підвищення опірності організму до дії вірусів.

NAZOFERON

Про Назоферон®:

Назоферон ® – безпечний противірусний препарат для лікування та профілактики грипу та ГРВІ на основі рекомбінантного інтерферону альфа 2-b!

НАЗОФЕРОН® має:

 • пряму противірусну дію, яка реалізується шляхом придушення транскрипції, трансляції та реплікації більшості відомих вірусів, що є причиною розвитку грипу та ГРВІ.
 • антибактеріальну дію (призводить до загибелі бактеріальних клітин, пригнічує здатність бактерій до проникнення в клітини, активує антибактеріальні механізми захисту організму)
 • імуномодулюючу дію

НАЗОФЕРОН®

 • Діє на причину розвитку грипу та ГРВІ і попереджає приєднання бактеріальної інфекції
 • Активує імунітет і дозволяє скоротити частоту епізодів вірусної інфекції
 • Безпечний противірусний препарат для лікування та профілактики ГРВІ та грипу у дітей
 • При появі перших симптомів дозволяє уникнути подальшого розвитку захворювання у 80% випадків
 • Інтраназально форма введення забезпечує дію Назоферон® в місці первинного інфікування
 • Чинний вже через 5-10 хвилин після застосування
 • Назоферон® підвищує активність імунних сил організму дитини і дозволяє зменшити частоту розвитку захворювань на грип та ГРВІ.
 • Крім того, застосування Назоферон® в комплексному лікуванні грипу та ГРВІ у дітей, дозволяє попередити розвиток бактеріальних ускладнень!

Список використаної літератури:

Інструкція до застосування медичного препарату НАЗОФЕРОН; 2) «Аллергология и иммунлогия: национальное руководство» под. ред.. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009 г.; 3) Г.М. Драннік. Клінічна імунологія та алергологія. – Київ. «Здоров’я», 2006 р. 4) Наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»; 5) Г.В. Бекетова «Інтерферони в лікуванні гострих респіраторних інфекцій у дітей», журнал «Ліки України» № 3, (149), 2011 р.; 6) Шехтман М.М., Положенкова Л.А. Гострі респіраторні захворювання у вагітних / / Гінекологія. – 2005. – Т. 7. – № 2. – С. 34-37; 7)Приступа, Л.Н. Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у вагітних: Особливості Лікування та профілактики / / Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2008. – № 5 (14). – С. 14-19; 8) Тарбаева Д.А., Костинов М.П., Загородня Е.Д., Іозефсон С.А., Черданцев А.П.Акушерскі і перинатальні наслідки вагітності, ускладненої гострою респіраторною інфекцією в II триместрі гестації / / Журнал “Акушерство і гінекологія.” – 2012. – № 2; 9) С.О.Крамарєв, д.м.н., професор В.В. Євтушенко «Оцінка ефективності рекомбінантного інтерферону альфа для лікування та профілактики гострих респіратоних вірусних інфекцій у дітей», журнал «Здоров’я України», № 18/1, 2008 р.; 10) А.А.Ярилин. Імунологія. Підручник. Москва. «Геогар-медіа». 2010 р.; 11) О.М. Біловол, П.г. Кравчун, В.Д. Бабаджан. «Клінічна імунологія та алергологія». Навчальний посібник медичних ВНЗ IV рівня акредитації та медичних факультетів університетів. Харків. «Гриф», 2011 р.; 12) С.О. Крамарєв, О.В. Виговська, О.Й. Гриневич «Обгрунтування застосування препаратів інтерферону при гострих респіраторних інфекціях у дітей», журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2007. № 10.»; 13) Є.І. Юліш, д.м.н. професор О.Є. Чернишева, Ю.А. Сорока «Інтерферонотерапія при ГРВІ і дітей», журнал «Здоров’я України» № 1(16), березень 2011 р.; 14С.П. Кривопустов «Інтаназальне використання інтраназального інтерферону альфа в педіатрії», журнал «Здоров’я України № 1, квітень 2010 р.»; 14) Лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, які часто хворіють: прості відповіді на складні запитання. Л.В. Беш, О.І. Мацюра, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2012 р.; 15) Діти, які часто хворіють: дискусійні питання і можливості їх вирішення. Л.В. Беш, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр. 2011 р.; 16) Назоферон – на варті здоров’я у дітей. А.П. Волосовець. 2010 р.; 17) Наказ МОЗ України від 07.11.2009 № 814 "Про затвердження Клінічного протоколу діагностики та лікування у дітей пандемічного грипу, спричиненого вірусом (А H1/N1 Каліфорнія)"; 18) Наказ МОЗ України від 13.11.2009 № 832 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.05.2009 №189-Адм „Про затвердження „Протоколу діагностики та лікування нового грипу А H1/N1 Каліфорнія) у дорослих"; 19) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 354 Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей; 20) Наказ МОЗ України від 21.04.2005 № 181 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча отоларингологія"; 21) Наказ МОЗ України від 03.07.2006 № 433 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Пульмонологія"; 22) Наказ МОЗ України від 13.01.2005 № 18 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча пульмонологія"; 23) Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 355 Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча імунологія"; 24) Грип у дітей. О. К. Александрова. Посібник для лікарів та учнів медичних ВУЗІВ. Краснодар 2008; 25) ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ І МІКРОБІОЛОГІЯ ОСНОВИ ВІРУСОЛОГІЇ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ВІРУСІВ. Навчальний посібник для модульно-рейтингової технології навчання. С.В. Лаптєв, Н.І. Мезенцева. Бійськ 2005.; 26) Особливості харчування вагітних і жінок у період лактації. Н.А. Коровіна, Н.М. Подзолкова, І.М. Захарова. Москва 2008; 27) «Тиждень за тижнем». Сучасний довідник для майбутніх мам. Бердникова О.В. Москва 2007; 28) МЕДСЕСТРИНСТВО ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ. М.А. Андрейчин. О.Л. Івахів. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2002 р.; 29) Вакцинація дитини. Краще запобігти, ніж захворіти. Інформація для батьків ©UNICEF/UKRAINE/2010/G.Pirozzi; 30) МЕДСЕСТРИНСТВО В ТЕРАПІЇ. За загальною редакцією проф. М.І. Шведа та проф. Н.В. Пасєчко. Тернопіль..